DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính letter-spacing trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập thêm bớt khoảng cách giữa các ký tự trên thành phần.

Cú Pháp:

letter-spacing: normal|length;

Trong đó:

 • normal đây là giá trị mặc định, nó sẽ giữ khoảng cách mặc định giữa các ký tự trên thành phần.
 • length sử dụng các đơn vị đo để thiết lập khoảng cách giữa các ký tự trên thành phần. Cho phép nhập vào giá trị âm.

Ví Dụ

VD1: Tăng khoảng cách giữa các chữ cái trên thẻ p thêm 5px.

p{
  widows: 200px;
  letter-spacing: 5px;
}

VD2: Giảm khoảng cách giữa các ký tự trên thẻ p đi 3px.

p{
  widows: 200px;
  letter-spacing: -3px;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!