Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính letter-spacing trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập thêm bớt khoảng cách giữa các ký tự trên thành phần.

Cú Pháp:

letter-spacing: normal|length;

Trong đó:

  • normal đây là giá trị mặc định, nó sẽ giữ khoảng cách mặc định giữa các ký tự trên thành phần.
  • length sử dụng các đơn vị đo để thiết lập khoảng cách giữa các ký tự trên thành phần. Cho phép nhập vào giá trị âm.

Ví Dụ

VD1: Tăng khoảng cách giữa các chữ cái trên thẻ p thêm 5px.

p{
    widows: 200px;
    letter-spacing: 5px;
}

VD2: Giảm khoảng cách giữa các ký tự trên thẻ p đi 3px.

p{
    widows: 200px;
    letter-spacing: -3px;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha