Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính tab-size trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều dài của ký tự tab (khi bạn nhấn nút tab) trên thành phần.

Cú Pháp:

tab-size: number;

Trong đó, number là chiều dài của ký tự tab. Mặc định thì tab-size bằng 8.

Ví Dụ

VD: Thiết lập tab-size cho thẻ p.

p{
	width: 300px;
	padding: 10px;
	background-color: orange;
	tab-size: 8;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha