DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính tab-size trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều dài của ký tự tab (khi bạn nhấn nút tab) trên thành phần.

Cú Pháp:

tab-size: number;

Trong đó, number là chiều dài của ký tự tab. Mặc định thì tab-size bằng 8.

Ví Dụ

VD: Thiết lập tab-size cho thẻ p.

p{
	width: 300px;
	padding: 10px;
	background-color: orange;
	tab-size: 8;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!