DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính line-height trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều cao giữa các dòng của văn bản trên thành phần.

line-height: normal|number|length;

Trong đó:

 • normal - đây là giá trị mặc định. thiết lập chiều cao mặc định cho các dòng của văn bản.
 • number - là các số sẽ được nhân với kích thước font hiện tại để tính ra giá trị line-height.
 • length - cho phép điền vào các đơn vị đo trong CSS hỗ trợ. 

Ví Dụ

VD: Chạy ví dụ bên dưới.

p{
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  line-height: normal;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!