Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính text-indent trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập độ thụt lùi văn bản của dòng đầu tiên trong thành phần.

Cú pháp:

text-indent: length;

Trong đó: length là các đơn vị đo trong CSS hỗ trợ.

Ví Dụ

VD:

p{
    width: 400px;
    background-color: orange;
    padding: 10px;
    text-indent: 25px;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha