DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính text-indent trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập độ thụt lùi văn bản của dòng đầu tiên trong thành phần.

Cú pháp:

text-indent: length;

Trong đó: length là các đơn vị đo trong CSS hỗ trợ.

Ví Dụ

VD:

p{
    width: 400px;
    background-color: orange;
    padding: 10px;
    text-indent: 25px;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia