DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính text-align-last trong CSS3


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập xem dòng cuối cùng của văn bản được căn lề theo chiều ngang như thế nào.

Cú Pháp:

text-align-last: auto|left|right|center|justify|start|end;

Trong đó:

 • auto - đây là giá trị mặc định. Xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn lề trái ví dụ.
 • left - xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn lề trái ví dụ.
 • right - xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn lề phải ví dụ.
 • center - xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn giữa ví dụ.
 • justify - xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn đều trên một dòng ví dụ.
 • start -  xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn theo chiều của thành phần ví dụ.
 • end - xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn theo chiều ngược lại của thành phần ví dụ.

Ví dụ

VD: Căn lề cho dòng cuối cùng của thẻ p.

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  text-align-last: left;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!