Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính text-align-last trong CSS3

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập xem dòng cuối cùng của văn bản được căn lề theo chiều ngang như thế nào.

Cú Pháp:

text-align-last: auto|left|right|center|justify|start|end;

Trong đó:

 • auto - đây là giá trị mặc định. Xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn lề trái ví dụ.
 • left - xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn lề trái ví dụ.
 • right - xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn lề phải ví dụ.
 • center - xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn giữa ví dụ.
 • justify - xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn đều trên một dòng ví dụ.
 • start -  xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn theo chiều của thành phần ví dụ.
 • end - xác định dòng cuối cùng của thành phần được căn theo chiều ngược lại của thành phần ví dụ.

Ví dụ

VD: Căn lề cho dòng cuối cùng của thẻ p.

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  text-align-last: left;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha