Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính word-spacing trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này trong CSS có tác dụng tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ với nhau trên thành phần.

Cú Pháp:

word-spacing: normal|length;

Trong đó:

  • normal - khoảng cách giữa các từ sẽ ở chế độ mặc định (0.25 em).
  • length - cho phép điền vào là các đơn vị đo trong CSS. Chấp nhận cả giá trị âm.

Ví Dụ

VD:

 

p {
    width: 300px;
    padding: 10px;
    background-color: orange;
    word-spacing: normal;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha