DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính word-spacing trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này trong CSS có tác dụng tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ với nhau trên thành phần.

Cú Pháp:

word-spacing: normal|length;

Trong đó:

 • normal - khoảng cách giữa các từ sẽ ở chế độ mặc định (0.25 em).
 • length - cho phép điền vào là các đơn vị đo trong CSS. Chấp nhận cả giá trị âm.

Ví Dụ

VD:

 

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  word-spacing: normal;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!