DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính text-justify trong CSS3


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng tăng giảm khoảng cách giữa các chữ cái hoặc các từ trên thành phần.

Cú Pháp:

text-justify: auto|inter-word|inter-ideograph|inter-cluster|distribute|kashida|trim;

Trong đó:

 • auto trình duyệt sẽ tự động tính toán và đưa ra kích thước phù hợp. Đây là giá trị mặc định.
 • inter-word tăng hoặc giảm khoẳng cách giữa các từ để có thể dãn dòng hợp lý.
 • inter-ideograph tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ và ký tự để có thể dãn dòng hợp lý.
 • inter-cluster tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ và ký tự
 • distribute  tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ để có thể dãn dòng hợp lý.
 • kashida  tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ để có thể dãn dòng hợp lý.

Ví Dụ

VD:

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  text-justify: auto;
}

Chú ý

-Thuộc tính này hiện tại chỉ hỗ trợ trên trình duyệt IE >= 5.5 và safia >= 10.03

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!