Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính text-justify trong CSS3

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng tăng giảm khoảng cách giữa các chữ cái hoặc các từ trên thành phần.

Cú Pháp:

text-justify: auto|inter-word|inter-ideograph|inter-cluster|distribute|kashida|trim;

Trong đó:

 • auto trình duyệt sẽ tự động tính toán và đưa ra kích thước phù hợp. Đây là giá trị mặc định.
 • inter-word tăng hoặc giảm khoẳng cách giữa các từ để có thể dãn dòng hợp lý.
 • inter-ideograph tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ và ký tự để có thể dãn dòng hợp lý.
 • inter-cluster tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ và ký tự
 • distribute  tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ để có thể dãn dòng hợp lý.
 • kashida  tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ để có thể dãn dòng hợp lý.

Ví Dụ

VD:

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  text-justify: auto;
}

Chú ý

-Thuộc tính này hiện tại chỉ hỗ trợ trên trình duyệt IE >= 5.5 và safia >= 10.03

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha