DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính text-transform trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này trong CSS có tác dụng thiết lập cách viết hoa chữ trên thành phần.

Cú Pháp:

text-transform: none|capitalize|uppercase|lowercase;

Trong đó:

 • none - Không viết hoa văn bản. Đây là giá trị mặc định.
 • capitalize - Chuyển đổi tất cả các chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong văn bản thành in hoa.
 • uppercase - Chuyển đổi tất cả các chữ cái trên thành phần thành in hoa.
 • lowercase - Chuyển đổi tất cả các chữ cái trên thành phần thành in thường.

Ví Dụ

VD:

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  text-transform: none;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!