Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính text-transform trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này trong CSS có tác dụng thiết lập cách viết hoa chữ trên thành phần.

Cú Pháp:

text-transform: none|capitalize|uppercase|lowercase;

Trong đó:

 • none - Không viết hoa văn bản. Đây là giá trị mặc định.
 • capitalize - Chuyển đổi tất cả các chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong văn bản thành in hoa.
 • uppercase - Chuyển đổi tất cả các chữ cái trên thành phần thành in hoa.
 • lowercase - Chuyển đổi tất cả các chữ cái trên thành phần thành in thường.

Ví Dụ

VD:

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  text-transform: none;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha