Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 22: Tham trị và tham chiếu trong PHP

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về tham trị và tham chiếu trong PHP xem nó có gì đặc biệt không nhé?

1, Tham trị.

-Đây là một biến thông thường, khi chúng ta tác động và thay đổi nó ở bên trong hàm thì khi kết thúc hàm biến đó lại trở về vị trí ban đầu.

VD:

<?php 
$a = 10;
function binhphuong($b)
{
    $b *= $b;
}
binhphuong($a); //100
echo $a; //10

-Như các bạn đã thấy thì khi ở trong hàm thì biến a có giá trị là 100 nhưng nếu chúng ta gọi ngoài hàm thì nó vẫn giữ nguyên giá trị là 10.

2, Tham chiếu.

-Đối với tham chiếu rất khó có thể định nghĩa được, nên các bạn chỉ cần hiểu nôm na là nếu như một biến được tham chiếu bởi một biến khác thì khi biến này thay đổi biến kia cũng thay đổi theo.

VD: Xem đoạn code sau:

<?php 
$so1 = 1;
$so2 = $so1 +1;
$so2 =5;
echo $so1; //1
echo $so2; //5

Kết quả như ý muốn đúng không. Giờ chúng ta sẽ khai báo tham chiếu với &$so1 xem có gì thay đổi không nhé!

<?php 
$so1 = 1;
$so2 = &$so1 +1;
$so2 =5;
echo $so1; //5
echo $so2; //5

-Như các bạn thấy rồi đấy khi $so2 tham khai báo tham chiều đến $so1 thì khi nào $so2 thay đổi $so1 cũng thay đổi theo.

VD: Xét lại VD ở phần tham trị giờ chúng ta sẽ thay đổi thành tham chiếu xem biến $a có thay đổi ra bên ngoài hàm không nhé!.

<?php 
$a = 10;
function binhphuong(&$b)
{
    $b *= $b;
}
binhphuong($a); //100
echo $a; //100

-Các bạn cũng đã thấy, khi chúng ta sử dụng tham chiếu thì biến $a cũng đã bị thay đổi theo.

3, Lời kết.

-Tham chiếu quả thật rất hữu dụng trong một số trường hợp tuy rằng  khi sử dụng tham chiếu thì xét về hiệu năng có chậm tham trị một chút nhưng không đáng kể nên các bạn khỏi cần lo nắng nếu sử dụng tham chiếu nhé!

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

Cảm ơn bạn rất nhiều. Bố cục ngắn gọn, có ví dụ dễ hiểu. Đang chờ các bài tiếp theo của bạn.

trthphong29

4 năm trước

Bình luận

Captcha