Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 21: Hàm header trong PHP

-Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một hàm khá là quan trong trong PHP đó là hàm header, hàm này rất là hữu hiệu khi bạn muốn thay đổi kiểu dữ liệu trả về, hay điều hướng trang web,..

1, Cú Pháp.

-Hàm header trong PHP có cú pháp tổng quát như sau:

header ( string $string [, bool $replace = true [, int $http_response_code ]] )

Trong đó:

  • $string: Đây là biến quan trọng nhất và bắt buộc phải khai báo, biến này quyết định hành động mà server sẽ thực thi.
  • $replace: tham số này được đặt mặc định là true, Tham số này quyết định chuỗi $string được replace hay là khai báo mới trong trường hợp khai báo nhiều header
  • $http_responsecode: Đây là một trong các mã như : 301, 404,500,...

-Lưu ý: Để cho hàm hoạt động tốt thì các bạn nên đặt nó ở phía trên cùng của website

2, Điều hướng trang với Header.

-Để điều hướng trang web với hàm header trong PHP các bạn sử dụng cú pháp:

header('location:' . $url);

Trong đó: location là từ khóa bắt buộc để khai báo chuyển trang, $url là địa chỉ mà bạn muốn chuyển hướng tới.

VD:

header('location: http://toidicode.com');

2, Chuyển đổi kiểu dữ liệu trả về với header.

Thay đổi kiểu chữ

-Chẳng hạn như bạn muốn thay đổi kiểu font chữ hiển thị mà không cần dùng meta trong HTML thì với header() bạn chỉ cần khai báo như sau:

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

Khai báo định dạng dữ liệu trả về

-Định dạng trả về kiểu image png:

header("Content-type: image/png");

-Định dạng trả về kiểu json:

header("Content-type: application/json");

Xem thêm

-Các bạn có thể xem thêm các header tại đây

4, Lời kết.

-Qua phần này mình đã giới thiệu với mọi người về hàm header trong PHP rồi, các bạn lưu ý khai báo chuẩn xác cho mình định dạng dữ liệu trả về nhé!

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha