Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 3: Chương trình Helloworld đầu tiên

Chương trình Hello world là một chương trình kinh điển mà khi học bất kỳ một ngôn ngữ nào bạn cũng cần phải viết.

1, Bắt đầu PHP.

-Như đã giới thiệu ở bài trước thì trong file PHP có thể chứa cả code HTML,CSS,.. nên chính vì điều đó server phải có một quy tắc để phân biệt giữa code PHP và code khác.

 • Để PHP có thể chạy được thì bắt buộc tên của files phải có phần mở rộng là .php (Nếu muốn chỉnh sửa bạn phải có kiến thức server).
 • Tất cả các code PHP phải nằm trong Tag: <?php ?> hoặc <?= ?>
<?php 

?>

hoặc đối với dạng hiển thị

<?=

?>

2, Comment trong PHP.

-Comment trong lập trình là các đoạn chú thích cho dòng code của bạn các đoạn chú thích này không ảnh hưởng đến tốc độ xử lý hay code của bạn.

- Để comment trong php các bạn có 2 cách:

 • Comment một dòng( comment inline): Để comment 1 dòng trong PHP các bạn sử dụng cặp thẻ // noi dung commnet.
 • Comment nhiều dòng( comment multiline): Để comment nhiều dòng trong PHP các bạn sử dụng cặp thẻ /* noi dung */

VD:

<?php 
  // comment 1 dong

  /*
    comment nhieu dong
    dong nay van là comment nay
  */

 ?>

3, Hiển thị dữ liệu trong PHP.

- Trong bất kỳ một ngôn ngữ nào thì nó đều có input và output và đối với PHP thì ở bài này mình chỉ hướng dẫn các bạn xuất dữ liệu dạng text,số ra màn hình với hàm echo theo các cách sau:

echo "noidung";
//hoặc
echo ("noidung");
//hoặc
echo 'noi dung';

4, Chương trình Helloworld.

-Sau khi đã tìm hiểu được cơ bản về PHP thì chúng ta cùng viết chương trình hello world:

Đầu tiên các bạn tạo một file helloworld.php trong thư mục htdocs của xampp (ai chưa biết xem lại) và viết 1 trong 2 đoạn code sau:

<?php
  echo "hello world!";
?>

Hoặc sử dụng tag echo.

<?= 'Hello world'; ?>

-Ok, giờ các bạn khởi động xampp lên và chạy với đường dẫn : http://localhost/helloworld.php và nếu làm đúng như trên thì Kết quả hiển thị sẽ là: hello world!

5, Lời kết.

-Qua phần này mình đã hướng dẫn mọi người viết chương hello world đầu tiên bằng ngôn ngữ PHP rồi. Phần sau ta tiếp tục tìm hiểu về hàm và biến Trong PHP.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha