Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 7: Câu lệnh điều kiện if else trong PHP

-Trong lập trình đôi khi sẽ xảy ra các trường hợp khác nhau với các cách xử lý khác nhau và để giải quyết vấn đề đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về câu lệnh điều kiện trong PHP.

1, Câu lệnh điều kiện là gì?

-Câu lệnh điều kiện là tập hợp các điều kiện để sử lý các luồng của một chương trình máy tính. Nói một các dễ hiểu  như chúng ta phân loại học lực dựa vào điểm tổng kết: điểm tổng kết >6.5 và <7.5 thì là học lực khá, >7.5 và <9.5 thì là học lực giỏi ,...

2, Câu lệnh if.

-Câu lệnh if chứa thông tin điều kiện đúng thì thực hiện nội dung bên trong theo cú pháp:

<?php
if (true) {
  // code
}
?>

Trong đó: True là các toán tử,biểu thức logic,quan hệ hoặc là các giá trị kiểu boolean.

VD: Kiểm tra biến $a nếu lớn hơn 4 thì hiển thị nội dung thông báo.

<?php
$a = 5;
if ($a > 4) {
  echo $a . 'lớn hơn 4';
}
?>

3, Câu lệnh if else.

-Phần trên chúng ta mới chỉ dùng lệnh if để kiểm tra nếu đúng thì sao còn chưa bắt được sự kiện nếu sai thì làm gì. Do đó trong PHP hay bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào đó đều cung cấp cho chúng ta câu lệnh else để xử lý điều kiện sai, theo cú pháp:

<?php
if (true) {
  //code
} else {
  //code
}
?>

Để dễ hiểu chúng ta cùng đi vào Ví dụ sau đây:

<?php
$tuoi = 19;
if ($tuoi < 18) {
  echo "bạn chưa đủ 18 tuổi";
} else {
  echo "bạn đã đủ 18 tuổi rồi";
}
// kết quả : bạn đã đủ 18 tuổi rồi
?>

-Giải thích: Đoạn code trên kiểm tra nếu tuổi mà nhỏ hơn 18 tuổi thì hiện ra dòng chữ "bạn chưa đủ 18 tuổi" còn nếu lớn hơn hoặc bằng 18 tuổi thì in ra dòng chữ "bạn đã đủ 18 tuổi rồi". Vì $tuoi= 19 lớn hớn 18 nên sẽ chạy đoạn code bên trong phần else.

4, Câu lệnh elseif.

-Đây là câu lệnh kết hợp với if để tạo ra nhiều nhánh có điều kiện xác định khác nhau.

Chú ý: Có thể dùng elseif hoặc else if

Cú pháp:

<?php
if (true) {
  // code
} elseif (true) {
  //code
}
?>

Trong đó nếu điều kiện elseif đúng thì chương trình mới chạy phần code bên trong elseif.

VD: Xếp loại điểm.

<?php
$diem = 5;
if ($diem < 4) {
  echo "Học Lại";
} elseif ($diem >= 4 && $diem < 5.5) {
  echo "Loại D";
} elseif ($diem >= 5.5 && $diem < 7) {
  echo "Loại C";
} elseif ($diem >= 7 && $diem < 8.5) {
  echo "Loại B";
} elseif ($diem >= 8.5 && $diem <= 10) {
  echo "Loại A";
} else {
  echo "Điểm không hợp lệ";
}
?>

5, Câu lệnh if-else lồng.

-Đương nhiên các bạn cũng có thể lồng nhiều lệnh if-else vào nhau được.

VD: cũng với bài toán Xếp loại điểm ở trên giờ mình sẽ xử lý dưới dạng if-else lồng nhau.

<?php
$diem = 5;
if ($diem <= 10) {
  if ($diem < 4) {
    echo "Học Lại";
  } else if ($diem >= 4 && $diem < 5.5) {
    echo "Loại D";
  } else if ($diem >= 5.5 && $diem < 7) {
    echo "Loại C";
  } else if ($diem >= 7 && $diem < 8.5) {
    echo "Loại B";
  } else if ($diem >= 8.5 && $diem <= 10) {
    echo "Loại A";
  }
} else {
  echo "Điểm không hợp lệ";
}
?>

6, Lời kết.

-Phần trên mình đã hướng dẫn mọi người cơ bản về một loại câu lệnh điều kiện trong PHP . Phần tếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về một dạng câu lệnh điều kiện khác trong PHP.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

Chào bạn

Mình muốn so sánh 2 chuổi đúng cả chữ hoa và chữ thường thì dùng hàm nào

ví dụ có code sau:

$maxd=this->get->post('text1)';

if($maxd=='NguyenTanQua'){ 

echo "Đúng";

}

Nếu chuổi nhâp vào đúng cả chữ hoa lẫn chữ thường thì ra kết quả đúng

nếu sai hoặc không đúng kí tự hoa, thường thì ra kết quả sai

vui lòng hỗ trợ giúp

Tony Nguyen

5 năm trước

Bình luận

Captcha