Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 14: include, include_once, require, require_once trong PHP

Trong một dự án thực tế thì số lượng code sẽ rất dài và phức tạm vì thế chúng ta cần phải chia nhỏ các file ra theo chức năng hay một quy chuẩn nào đó do các bạn đặt ra để dễ quản lý và bài hôm nay chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó.

1, Chuẩn bị.

-Để chuẩn bị cho bài hôm nay thì mọi người tạo cho mình 2 file index.php và file function.php cùng cấp thư mục với nội dung như sau:

index.php

<?php 
showMess();
?>

function.php

<?php 
function showMess()
{
    echo "Nếu thấy dòng này là ok rồi đấy";
}
?>

Tiếp đó các bạn chạy file index.php lên chắc chắn sẽ có lỗi đúng không? Sai là đúng rồi đấy, đừng lo.!

2, Include, include_once.

include

-Lệnh include cho phép chúng ta import một file khác vào file hiện tại và tất cả những gì của file đó đều có thể sử dụng đc ở file đang nhúng.

Cú pháp:

include "path";
//hoặc
include ('path');

Trong đó: path là đường dẫn thư mục của file cần nhúng

VD: Chúng ta sẽ nhúng file function vào file index.php

<?php
include 'function.php';

showMess();
 ?>

-Giờ thì các bạn chạy file index.php lên và cảm nhận nhé!

include_once

-Lệnh include_once cũng có tác dụng như include nhưng nó chỉ có thể nhúng được một file một lần duy nhất trong một file, nghĩa là khi bạn nhúng 1 file 2 lần trong 1 file thì chương trình sẽ chỉ nhận lần khai báo một mà không báo lỗi gì cả.

Cú pháp:

include_once "path";
//hoặc
include_once ('path');

VD: Mình sẽ nhúng file function.php vào file index.php với include_once

<?php
include_once 'function.php';

showMess();
 ?>

3, Require, require_once.

require

-Về chức năng cũng như cách sử dụng của lệnh này cũng giống như lệnh inlucde.

Cú pháp:

require "path";
//hoặc
require ('path');

VD: Mình sẽ nhúng file function.php vào file index.php bằng include.

<?php
require "function.php";

showMess();
?>

require_once

-Hàm này có chức năng và tính chất giống hệt hàm include_once.

Cú pháp:

require_once "path";
//hoac
require_once ("path");

VD: Mình sẽ nhúng file function.php vào trong file index.php bằng require_once.

<?php
require_once "function.php";

showMess();
?>

5, Lời kết.

-Qua phần hôm nay mình đã giới thiệu với mọi người về cách sử dụng của các hàm include, include_once, require, require_once trong PHP rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm sử lý file trong PHP.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

tại sao giống nhau y hệt mà phải có hai loại hàm vậy ạ ?

code everyone

5 năm trước

Bình luận

Captcha