Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 8: Câu lệnh switch case trong PHP

Phần trước mình đã giới thiệu với mọi người về câu lệnh rẽ nhánh if-else trong PHP nhưng trong lập trình nói chung và trong PHP nói riêng còn có một kiểu rẽ nhánh khác nữa với câu lệnh switch case.

1, Câu lệnh Switch Case.

-Câu lệnh switch case trong PHP cũng giống như if-else cho phép chúng ta tạo ra các nhánh điều kiện để thực thi các đoạn code khác nhau.

Cú Pháp:

<?php
switch ($bien) {
  case 'giatri1':
    # code...
    break;
  case 'giatri2':
    # code...
    break;
  case 'giatri-n':
    # code...
    break;
  default:
    # code...
    break;
}
?>

Trong Đó:

 • $bien: là tham số các bạn cần kiểm tra.
 • giatri1,giatri2,..giatri-n: Là điều kiện nếu tham số cần kiểm tra bằng điều kiện thì thực thi code.
 • default: Là đoạn xử lý nếu như giá trị tham số truyền vào không thỏa mãn một trong các điều kiện trên.

Để dễ hiểu hơn thì mọi người xem ví dụ sau nhé:

VD: Viết chương trình đọc số tự nhiên từ 1 đến 5.

<?php
$so = 5;
switch ($so) {
  case 1:
    echo "một";
    break;
  case 2:
    echo "hai";
    break;
  case 3:
    echo "ba";
    break;
  case 4:
    echo "bốn";
    break;
  case 5:
    echo "năm";
    break;
  default:
    echo "Số nằm ngoài phạm vi";
    break;
}
?>

2, Switch lồng.

-Như các bạn đã biết trong câu lệnh rẽ nhánh if-else có hỗ trợ chúng ta lồng if-else trong if-else( if lồng) thì ở đây với switch case cũng hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Cú Pháp:

<?php
switch (variable) {
  case 'value':
    switch (variable) {
      case 'value':
        # code...
        break;

      default:
        # code...
        break;
    }
    break;

  default:
    # code...
    break;
}
?>

-Để cho dễ hiểu hơn thì chúng ta cùng làm lại VD trên với switch lồng nhé!

<?php
$so = 5;
switch ($so) {
  case 1:
    echo "một";
    break;

  default:
    switch ($so) {
      case 2:
        echo "hai";
        break;
      case 3:
        echo "ba";
        break;
      case 4:
        echo "bốn";
        break;
      case 5:
        echo "năm";
        break;
      default:
        echo "Số không hợp lệ";
        break;
    }
    break;
}
?>

3, So sánh if-else với switch-case.

-Xét về loại thì cả hai câu lệnh if-else và switch-case đều thuộc loại câu lệnh rẽ nhánh.

-Xét về độ linh hoạt thì chắc các bạn cũng có thấy if-else linh hoạt hơn switch-case đúng không.

-Xét về tốc độ thì nhìn chung là tốc độ xử lý dữ liệu nhỏ của 2 loại này là ngang nhau, còn đối với dữ liệu lớn thì switch-case có một chút nhỉnh hơn so với if-else.

-Xét về chức năng thì những gì viết được bằng if-else thì switch cũng hoàn toàn viết được và ngược lại.

4, Lời kết.

-Phần trên mình đã giới thiệu với mọi người về switch-case trong PHP rồi. Hết phần này các bạn có thể hoàn toàn tự lựa chọn cho mình xem trong trường hợp nào dùng switch case và trong trường hợp nào dùng if-else. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp trong PHP.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

em cảm ơn những bài dạy của anh ạ. nó rất bổ ích cho những người mới học như em, mong anh viết nhiều hơn nữa ạ, <3

Huyền

6 năm trước

Bình luận

Captcha