Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 4: Biến và Hằng trong PHP

Biến và hằng là một thứ không thể thiếu trong các ngôn ngữ lập trình và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về biến và hằng trong PHP.

1, Biến.

-Biến( variable) Trong Lập trình có thể hiểu nôm na là các giá trị có thể thay đổi được. VD: như ăn cơm hôm nay bạn ăn 2 bát mai bạn ăn 1 bát, ngày kia bạn ăn 3 bát. Như vậy ăn cơm chúng ta có thể coi là một biến trong Lập trình.

-Để khai báo biến trong PHP thì nó cũng có một số nguyên tắc sau:

  • Biến phải được bắt đầu bằng ký tự $.
  • Tên biến phải được bắt đầu bằng các chữ cái hoặc dấu _ không được bắt đầu bằng số, và các ký tự khác ngoài

VD:

<?php

$php = 'hello';
//đúng
$_php = 'hello';
//đúng
$5php = 'hello';
//sai vì bắt đầu bằng số;
$-php = 'hello';
//sai vì bắt đầu bằng -
?>

-Chú ý: PHP là một ngôn ngữ phân biệt chữ hoa thường. VD: $toidicode khác với $Toidicode

Và trong PHP chúng ta sử dụng dấu = để gán giá trị cho biến.

VD:

<?php

$toidicode = 'website học lập trình online miễn phí';
?>

-Và các bạn cũng có thể dùng echo để in ra biến. VD:

<?php

$toidicode = 'website học lập trình online miễn phí';
echo $toidicode;
// out put: website học lập trình online miễn phí
?>

-Để chứng minh cho điều tôi nói là biến có thể thay đổi được thì mọi người thử VD sau nhé:

<?php 
$frist = 'hello';
echo $frist;
echo "<br/>";
$frist = 'hello world!';
echo $frist;
?>

-Cái này các bạn tự chạy và trải nghiệm nhé!

2, Hằng.

-Hằng bản chất là một loại biến nhưng không thể thay đổi giá trị được. Tuy rằng xét về bản chất là giống nhau nhưng cách khai báo thì hoàn toàn khác nhau.

Cú pháp khai báo hằng như sau:

define('tenHang', 'giaTri');

Trong đó:

  • define: là cú pháp mặc định để tạo hàm trong PHP.
  • tenHang: là tên của hằng các bạn muốn đặt.
  • giaTri: là giá trị của hằng các bạn vừa đặt tên.

VD: Mình tạo một hằng NAME có giá trị là Vu Thanh Tai.

<?php

define('NAME', 'Vu Thanh Tai');
?>

-Và các bạn cũng có thể in ra hằng với echo.

<?php

define('NAME', 'Vu Thanh Tai');
echo NAME;
?>

3, Lời kết.

-Phần trên mình đã giới thiệu với các bạn về các khai báo và sử dụng hằng và biến trong PHP, tuy là đơn giản nhưng nó sẽ là nền tảng cho các bạn học tiếp đó!

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha