Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 13: This trong javascript

Tiết tục với series bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về this trong javascript.

1, This trong javascript là gì?

- This trong javascript nó cũng giống như các ngôn ngữ khác, đều là đại diện cho đối tượng hiện tại mà nó đang được sử dụng.

VD: sử dụng this để lấy ra các thông tin của thẻ vừa click.

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
	<title>toidicode.com</title>
</head>

<body>
	<div>Click vào các button để xem kết quả</div>
	<button onclick="showInfo(this)" > button1</button>
	<button onclick="showInfo(this)" > button2</button>
	<button onclick="showInfo(this)" > button3</button>
	<button onclick="showInfo(this)" > button4</button>
	<script type="text/javascript">
		function showInfo(e)
		{
			alert(e.innerText);
		}
	</script>
</body>

</html>

Xem Kết Quả

2, Lời kết.

-Phần trên mình mới chỉ trình bài cơ bản về this để các bạn có thể áp dụng nó vào DOM thôi, còn sâu xa về nó hơn thì mình sẽ trình bày nó ở trong phần javascript hướng đối tượng. Bài này tương đối ngắn nhưng mà khá quan trọng nên các bạn chú ý giúp mình.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha