DANH MỤC: JAVASCRIPT CƠ BẢN

Bài 13: This trong javascript


Tiết tục với series bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về this trong javascript.

1, This trong javascript là gì?

- This trong javascript nó cũng giống như các ngôn ngữ khác, đều là đại diện cho đối tượng hiện tại mà nó đang được sử dụng.

VD: sử dụng this để lấy ra các thông tin của thẻ vừa click.

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
	<title>toidicode.com</title>
</head>

<body>
	<div>Click vào các button để xem kết quả</div>
	<button onclick="showInfo(this)" > button1</button>
	<button onclick="showInfo(this)" > button2</button>
	<button onclick="showInfo(this)" > button3</button>
	<button onclick="showInfo(this)" > button4</button>
	<script type="text/javascript">
		function showInfo(e)
		{
			alert(e.innerText);
		}
	</script>
</body>

</html>

Xem Kết Quả

2, Lời kết.

-Phần trên mình mới chỉ trình bài cơ bản về this để các bạn có thể áp dụng nó vào DOM thôi, còn sâu xa về nó hơn thì mình sẽ trình bày nó ở trong phần javascript hướng đối tượng. Bài này tương đối ngắn nhưng mà khá quan trọng nên các bạn chú ý giúp mình.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!