Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 21: Đối tượng navigator trong javascript

Bạn có bao giờ nghĩ bằng javascript các bạn có biết được các thông số của trình duyệt mà người dùng đang sử dụng như tên,version,.. không? Bài này chúng ta sẽ cùng giải quyết điều đó.

1, Đối tượng navigator.

-Đối tượng navigator trong javascript là nơi lưu trữ tất cả các thông tin về trình duyệt mà người dùng đang sử dụng để truy cập vào website của chúng ta. Và đối tượng navigator này cũng thuộc nhóm BOM trong javascript.

Cú Pháp:

window.navigator;
//hoặc
navigator;

 2, Các thuộc tính trong navigator.

appCodeName

-Thuộc tính này trả về code name của trình duyệt mà khách truy cập đang sủ dụng.

Cú Pháp:

navigator.appCodeName;

Xem Kết Quả

appName

-Thuộc tính này trả về tên của trình duyệt mà khách truy cập đang sử dụng.

Cú Pháp:

navigator.appName;

Xem Kết Quả

appVersion

-Thuộc tính này trả về version của trình duyệt mà khách đang truy cập.

Cú Pháp:

navigator.appversion;

Xem Kết Quả

cookieEnabled

-Thuộc tính này dùng để kiểm tra xem trình duyệt có bật cookie hay không. Nó sẽ trả về true nếu trình duyệt bật và ngược lại sẽ trả về false nếu không bật.

VD:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Toidicode.com demo navigator</title>
</head>
<style type="text/css" media="screen">
	p{
		border:1px solid #dddddd;
		background: #e1e1e1;
		padding: 10px;
	}
</style>
<body>
	<div>Click vào button để xem kết quả</div>
	<button type="button" onclick="getInfo()">Click</button>
	<p id="results"></p>
	<script type="text/javascript">
		function getInfo() {
			var app = navigator.cookieEnabled;
			if(app){
				data = 'Trình duyệt có bật cookie';
			} else {
				data = 'Trình duyệt không bật cookie';
			}
			document.getElementById('results').innerHTML = data;
		}
	</script>
</body>

</html>

Xem Kết Quả

language

-Thuộc tính này trả về ngôn ngữ trình duyệt của client.

Cú Pháp:

navigator.language;

Xem Kết Quả

onLine

-Thuộc tính này kiểm tra xem trình duyệt có đang trực tuyến hay không. Nó sẽ trả về true nếu có và false nếu không.

Cú pháp:

navigator.onLine;

Xem Kết Quả

platform

-Thuộc tính này trả về hệ điều hànhcủa trình duyệt.

Cú Pháp:

navigator.platform;

Xem Kết Quả

product

-Thuộc tính này trả về engine của trình duyệt mà người dùng đang sử dụng/

navigator.product;

Xem Kết Quả

userAgent

-Thuộc tính này trả về agent của trình duyệt.

Cú Pháp:

navigator.userAgent;

Xem Kết Quả

3, Các phương thức.

JavaEnabled()

-Phương thức này có tác dụng kiểm tra xem trình duyệt có đang bật java (không phải javascipt đâu nhé) không? Nó sẽ trả về true nếu có, và ngược lại flase nếu không.

VD:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Toidicode.com demo navigator</title>
</head>
<style type="text/css" media="screen">
	p{
		border:1px solid #dddddd;
		background: #e1e1e1;
		padding: 10px;
	}
</style>
<body>
	<div>Click vào button để xem kết quả</div>
	<button type="button" onclick="getInfo()">Click</button>
	<p id="results"></p>
	<script type="text/javascript">
		function getInfo() {
			var app = navigator.javaEnabled();
			if(app){
				data = 'Trình duyệt có bật java';
			} else {
				data = 'Trình duyệt không bật java';
			}
			document.getElementById('results').innerHTML = data;
		}
	</script>
</body>

</html>

Xem Kết Quả

taintEnabled()

-Phương thức này kiểm tra xem trình duyệt có đang xóa dữ liệu không? Nhưng kể từ phiên bản JavaScript 1.2 đã không còn hỗ trợ phương thức này nữa.

4, Lời kết.

-Phần trên mình đã giới thiệu với mọi người hầu như toàn bộ các thuộc tính và phương thức trong đối tượng navigator rồi. Chỉ còn duy nhất 1 đối tượng con bên trong đối tượng này là geolocation, mình sẽ trình bày nó ở một bài riêng khác trong thời gian sắp tới. Chúc các bạn học tốt.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha