Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 2: Cài đặt Laravel 8

Tiếp tục với series bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt laravel về máy.

1. Yêu cầu.

Laravel 8 có một số yêu cầu sau để có thể chạy tốt.

 • PHP >= 7.3
 • BCMath PHP Extension
 • Ctype PHP Extension
 • Fileinfo PHP extension
 • JSON PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension

2. Cài đặt Laravel qua composer.

Đối với composer bạn cũng có 2 cách để cài đặt laravel đó là cài qua composer create-project và cài qua laravel installer.

Cài qua composer create-project.

Đối với cách này các bạn chỉ cần sử dụng câu lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel:^8 folder_name

Trong đó folder_name là tên folder chứa code laravel của bạn còn ^8 là mình muốn chỉ định chỉ cài đặt laravel version 8 trở lên thôi.

VD: Mình cài laravel vào thư mục laravel8.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel:^8 laravel8

Lưu ý: nếu muốn cài đặt phiên bản laravel 8 mới nhất thì các bạn sử dụng lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel:8.* laravel8

Cài qua laravel installer.

Đối với cách này bạn cần phải cài laravel/installer package về máy trước.

Để cài các bạn sử dụng command sau:

composer global require laravel/installer

Sau khi đã cài đặt thành công laravel/installer các bạn cần chắc chắn $PATH trên máy của các bạn đã thêm composer bin. Nếu chưa có các bạn thêm path vào OS với đường dẫn của từng hệ điều hành như sau:

 • macOS: $HOME/.composer/vendor/bin
 • Windows: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin
 • GNU / Linux Distributions: $HOME/.config/composer/vendor/bin hoặc $HOME/.composer/vendor/bin

 Sau khi đã hoàn tất các bước trên các bạn có thể install laravel bằng câu lệnh sau:

laravel new folder_name

Trong đó folder_name là tên folder chứa code laravel của bạn.

VD: Mình cài laravel vào thư mục laravel8.

laravel new laravel8

3. Chạy Laravel.

Để chạy laravel các bạn cần phải phải thư mục vừa cài đặt laravel và chạy câu lệnh.

php artisan serve

Lưu ý: cách chạy này chỉ dùng trong quá trình phát triển (develop) thôi. Còn nếu run trên production thì các bạn phải cài thêm webserver như nginx, apache,.. để chạy.

VD: Mình sẽ chạy laravel trên máy của mình qua câu lệnh trên.

php artisan serve

Và đây là màn hình welcome của laravel 8

laravel 8 welcome page

4. Lời kết.

Thực ra Laravel còn hỗ trợ thêm một package tên là sail để hỗ trợ mọi người code PHP trên local với docker. Nhưng mình không nói ở trên mà sẽ để vào một bài khác để nói cho chi tiết.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha