Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 7: Blade template trong Laravel 8 (phần 1)

Ở phần trước mình đã giới thiệu với mọi người về View trong Laravel rồi. Phần này mình sẽ giới thiệu với mọi người về blade template trong Laravel 8.

1. Gới thiệu về blade template.

Blade template là một công cụ giúp chúng ta xử lí cú pháp trong view một cách ngắn ngọn, logic. Không giống như các template khác trong PHP thì blade cho phép chúng ta sử dụng cả PHP thuần trong nó.

Tất cả các blade template sẽ được biên dịch về mã PHP thuần và cache lại nên về cơ bản sử dụng blade template cũng không làm cho ứng dụng của bạn chậm đi.

Để sử dụng Blade template trong Laravel các bạn chỉ cần tạo view với đuôi file là .blade.php.

Về cơ bản thì Blade Template cũng giống như các view thông thường nên chúng ta có thể sử dụng như view thông thường (xem phần trước).

2. Hiển thị dữ liệu trong Blade template.

Bạn có thể hiển thị dữ liệu trong Blade template với cú pháp:

{{ code }}

Trong cặp dấu {{}} sẽ là code PHP của bạn.

VD:

- file routes/web.php

/* routes/web.php */
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
  return view('home', ['name' => "Lò Thị Vi Sóng"]);
})->name('home');

- file resources/views/home.blade.php

Hello, {{ $name }}!

Kết quả:

Blade template trong Laravel 8

Cặp dấu {{}} tượng trưng cho câu lệnh echo trong PHP kết hợp với hàm htmlspecialchars để phòng chống lỗi XSS attack. Tức là bạn sẽ không thể in ra mã HTML sử dụng cặp dấu {{}} này được.

VD: Mĩnh sẽ truyền name là một thẻ HTML.

Route::get('/', function () {
  return view('home', ['name' => "Lò Thị Vi Sóng"]);
})->name('home');

Kết quả:

Blade template trong laravel 8

Mặc định Laravel sẽ bật chế độ double encoding trong hàm htmlspecialchars nếu bạn muốn tắt nó bạn có thể sử dụng Blade::withoutDoubleEncoding để tắt chúng đi. Và bạn nên đặt nó ở trong Provider để cho nó hoạt động tốt.

VD: Mình sẽ tắt double encoding trong Blade đi.

- file app/Providers/AppServiceProvider.php

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\Blade;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    Blade::withoutDoubleEncoding();
  }
}

Trong trường hợp bạn muốn hiển thị ra dữ liệu nguyên bản của dữ liệu bạn có thể sử dụng cặp dấu {!!!!}.

VD:

- file routes/web.php

/* routes/web.php */
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
  return view('home', ['name' => "<span style='color: red'>Lò Thị Vi Sóng</span>"]);
})->name('home');

- file resources/views/home.blade.php

Hello, {!! $name !!}

Kết quả:

Blade template trong Laravel 8

Chú ý: Vì các cặp {{}} , {!!!!} chỉ tương ứng với câu lệnh echo trong PHP, nên nó chỉ nhận string truyền vào thôi.

Để hiển thị dữ liệu dạng json endcode trong Blade các bạn có thể sử dụng @json với cú pháp sau:

@json($array, $flag)

Trong đó:
- $array là mảng dữ liệu bạn muốn encode.
- $flag là kiểu encode bạn muốn, trường này bạn có thể bỏ trống.

VD:

<script>
  var app = @json($array);
</script>

Đoạn blade trên sẽ tương đương với code PHP thuần như sau:

<script>
  var app = <?php echo json_encode($array); ?>;
</script>

2. Blade & Javascript Framework.

Vì hiện này khá nhiều các framework JS cũng sử dụng cáp cặp {{}} để in ra dữ liệu. Nên nếu bạn không muốn Blade compile đoạn code nào đó thì bạn chỉ cần thêm ký tự @ vào trước là được.

VD: Mình sẽ thử thêm @ vào trước {{}} trong ví dụ đầu tiên ở phần trên.

- file resources/views/home.blade.php

Hello, @{{ $name }}

Kết quả:

Blade trong Laravel 8

Trong trường hợp bạn không muốn Blade biên dịch nhiều dòng code thì bạn có thể sử dụng @verbatim directive.

VD:

@verbatim
  <div class="container">
    Hello, {{ name }}.
  </div>
@endverbatim

3. Comment trong Blade.

Để comment trong Blade template các bạn sử dụng cặp dấu {-- content --} với content là nội dung bạn muốn comment

VD:

{{--Day la comment --}}

Hello, @{{ $name }}

Lúc này khi blade thực hiện compile thì nó sẽ bỏ qua đoạn code được comment đó.

4. Lời kết.

Phần này chúng ta tạm tìm hiểu đến đây thôi, phần sau mình sẽ giới thiệu với mọi người các directive của Blade template trong Laravel 8.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

7 Comments

Bài viết hay quá anh ơi

Long Tran

3 năm trước

Đúng rồi bạn ơi hay quá

Duy Đôn

3 năm trước

Hay thiệt bạn

Hiếu

3 năm trước

em thấy bài viết của anh bài nào cũng hay cả .

Nguyễn Văn Hiệp

3 năm trước

em thấy bài viết của anh bài nào cũng hay cả .

Nguyễn Văn Hiệp

3 năm trước

sao e viêt câu lệnh

Vũ Nguyễn

3 năm trước

cảm ơn bài viết hay và ý nghĩa https://webaoe.com

web

3 năm trước

Bình luận

Captcha