Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 4: Toán tử trong nodejs

-Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, toán tử và biểu thức luôn là những kiến thức cơ bản được sử dụng để xử lý các thao tác trong giai đoạn lập trình. Và Nodejs cũng không ngoại lệ, chúng vẫn có những kiến trúc cơ bản như một ngôn ngữ lập trình thông thường. Bài này chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem toán tử trong nodejs có khác gì với các ngôn ngữ khác không nhé.

1.Toán tử gán.

- Chúng ta đã từng tiếp xúc với toán tử này bởi việc khởi tạo 1 biến (Bài 3). Nó gồm ký tự đơn "=" . Toán tử gán lấy giá trị của toán hạng bên phải gán nó vào toán hạng bên trái. Ví Dụ:

var name="Trần Như Nhộng";

2. Toán tử số học/

Toán tử số học là 1 dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra nó còn có thêm phép chia lấy dư (%) được sử dụng để lấy ra đơn vị dư của 1 phép toán

. toan-tu-so-hoc-nodejs

3. Toán tử so sánh/

-Là toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán so sánh giữa hai số hạng

toan-tu-so-sanh-nodejs

4. Toán tử logic.

Toán tử logic là các tổ hợp các giá trị boolean.

Ví dụ: toán tử  &&  trả về true nếu toán tử trái và toán tử phải là true.

TRUE && TRUE

//kết quả là true

  toan-tu-logic-nodejs

5.Toán tử kết hợp.

Khi tạo biến trong nodejs, chúng ta sẽ thường nhận thấy cần phải tăng hoặc giảm lượng biến một số nguyên nào đó. Bạn sẽ thường thực hiện điều này khi chúng ta đếm 1 giá trị nào đó trong vòng lặp.

Tăng

var a=10;
var a++; // bằng với a+1
// kết quả trả về a=11

Giảm

var a=10;
var a--; // bằng với a-1
// kết quả trả về a=9

Cộng

var a=10;
var b=15;
a+=b; // bằng với a+b
// kết quả trả về a=25

Trừ

var a=20;
var b=15;
a-=b; // bằng với a-b
// kết quả trả về a=5

Nhân

var a=10;
var b=15;
a*=b; // bằng với a*b
// kết quả trả về a=150

Chia

var a=30;
var b=15;
a/=b; // bằng với a/b
// kết quả trả về a=2

6,kết luận.

-Như vậy qua bài trên các bạn đã hiểu được về các toán tử trong nodejs rồi đúng không. Đây là 1 trong những kiến thức cơ sở rất quan trọng trong nodejs các bạn chú ý học để có thể đi tiếp vào các bài sau của series Lập trình nodejs của toidicode.com .
Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

3 Comments

Link ảnh bị die rồi anh ơi

Duke

4 năm trước

Mình đã sửa rồi bạn nhé!
Cảm ơn bạn ạ!

Vũ Thanh Tài

4 năm trước

Không hiển thị được hình ảnh anh nhé!

Huu Huy

4 năm trước

Bình luận

Captcha