DANH MỤC: PHP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài 18: Self và static trong PHP


Như ở phần cuối của bài static và final trong PHP mình có nói là giữa static và self nó có khác nhau ở trong một số trường hợp. Và để chứng minh cho điều đó thì bài hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người những sự khác nhau đó.

1, Tổng quan.

Nhìn chung thì cả selfstatic đều dùng để gọi các thành phần tĩnh trong đối tượng, nhưng nếu chỉ đơn thuần như trong nội bộ class thì cả 2 keywords này đều cho ra kết quả tốt.

VD:

<?php

class ConNguoi
{
  private static $name = 'ConNguoi';

  public static function getName()
  {
    echo self::$name;
    echo '<br>';
    echo static::$name;
  }
}

ConNguoi::getName();

Kết Quả:

ConNguoi
ConNguoi

Vậy liệu nó có cho ra các giá trị khác nhau khi chúng ta sử dụng tính kế thừa trong class? Để biết rõ hơn thì chúng ta sẽ tạ ra các ví dụ để so sánh nó.

2, So Sánh và kết luận.

Vẫn là class ConNguoi như trên nhưng chúng ta sẽ khai báo thêm một class NguoiLon kế thừa class ConNguoi và override lại thuộc tính $name như sau:

<?php

class ConNguoi
{
  private static $name = 'ConNguoi';

  public static function getName()
  {
    echo self::$name;
    echo '<br>';
    echo static::$name;
  }
}

class NguoiLon extends ConNguoi
{
  private static $name = 'NguoiLon';
}

NguoiLon::getName();

Sau khi chạy dòng trên thì mình thu được kết quả như sau:

ConNguoi

Fatal error: Cannot access private property NguoiLon::$name

-Như các bạn đã thấy: Đối với self thì kết quả chạy như bình thường, còn với static thì sao nó lại báo là không thể truy cập vào thuộc tính private mà lại là NguoiLon::$name, phải chăng thằng static này đại diện cho đối tượng hiện tại nên không thể truy xuất được đến thuộc tính $name. Thôi được rồi, để chắc ăn hơn thì mình thử đổi visibility của biến $name thành protected xem sao?

<?php

class ConNguoi
{
  protected static $name = 'ConNguoi';

  public function getName()
  {
    echo self::$name;
    echo '<br>';
    echo static::$name;
  }
}

class NguoiLon extends ConNguoi
{
  protected static $name = 'NguoiLon';
}

// NguoiLon::getName();
$a = new NguoiLon();
$a->getName();

Và đây là kết quả mình nhận được:

ConNguoi
NguoiLon

Giờ đã chạy được ngon lành, nhưng khi nó lại cho ra 2 kết quả khác nhau. Từ 2 ví dụ trên chúng ta tạm đưa ra  kết luận là static nó có nguyên tắc gần như $this, là đều truy xuất đến đối tượng hiện tại.

Để ok hơn nữa thì mình sẽ tiếp tục tạo ra ví dụ sau và chạy nó:

<?php

class ConNguoi
{
  protected static $name = 'ConNguoi';

  public static function getSelf()
  {
    return new self;
    // or
    // return new static();
  }

  public static function getStatic()
  {
    return new static;
    // or
    // return new static();
  }
}

class NguoiLon extends ConNguoi
{
}

echo get_class(NguoiLon::getSelf()); //ConNguoi
echo get_class(NguoiLon::getStatic()); //NguoiLon

Ok, nó đã chạy được và cho ra kết quả giống với kết luận ở trên. Lúc này thì chẳng cần phải ngại ngần gì nữa mà không dám kết luận khẳng định.

Kết Luận

 • Self: Truy xuất đến class khai báo nó.
 • Static: Truy xuất đến đối tượng hiện tại.

3, Lời kết.

-Như vậy mình đã giới thiệu xong đến mọi người về sự khác nhau của self và static trong PHP, ngoài ra các bạn có thể xem thêm bài so sánh giữa this và self trong PHP của mình tại đây.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

 • Ở vd cuối cùng, class NguoiLon có thấy return gì đâu ta

  class NguoiLon extends ConNguoi
  {
  // forgot something?
  }
  echo get_class(NguoiLon::getSelf()); //ConNguoi
  echo get_class(NguoiLon::getStatic()); //NguoiLon
  • class NguoiLon extends ConNguoi
   {
   // forgot something?
   protected static $name = ' người lớn';
   
   }
   echo get_class(NguoiLon::getSelf()); //ConNguoi
   echo get_class(NguoiLon::getStatic()); //NguoiLon
  • get_class chỉ để lấy tên class thôi nên class NguoiLon chỉ cần kế thừa class ConNguoi để gọi 2 function trong đó

  • Theo mình nghĩ, do nó kế thừa từ lớp ConNguoi phía trên, nên nó kế thừa luôn hàm getStatic() của lớp ConNguoi luôn.

   Nên tất nhiên nó  return new static rồi. 

 • Ua cái vd đâu hoi kì

  $name class ConNguoi khai private

  Thì ConNguoi::getName() ra 2 ket qua chăc ko sai

  Còn class NguoiLon extend nó ko kế thừa $name của CN nên tự khai lại thì luc này static::$name phải ra chư vì nó trỏ biến private của bản thân sao lỗi ta, self:: lỗi vì nó dng ở class con mà gọi đến private của cha