Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 14: Hàm ẩn danh Lambda và Closure trong PHP

Nếu như các bạn đã từng làm việc với Laravel thì chắc khái niệm này đã không còn là quá xa lạ, khái niệm này trong jquery cũng dùng rất nhiều. khái niệm mình đang nói đến chính là closure, lambda và bài này mình sẽ giới thiệu đến mọi người về nó trong PHP.

Chú ý: Bài này không nằm trong series hướng đối tượng, nhưng nó là phần nâng cao nên mình cho vào danh mục này.

1, Lambda.

Lambda là gì?

- Lambda là một anonymous function (hàm ẩn danh) nó có thể khai báo,định nghĩa ở bất kỳ đâu và không có khả năng tái sử dụng.

- Lambda chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy nếu như biến đó vượt ra ngoài phạm vi thì hàm này cũng không còn tác dụng nữa.

Lambda thường được dùng để gán vào biến, hay được gán vào hàm,class như một tham số.

Khai báo lambda

-Để khai báo lambda trong PHP chúng ta sử dụng cú pháp:

function (argument)
{
  //code
}

Hoặc có thể sử dụng hàm create_function() trong PHP.

create_function('', argument);

Trong đó: Trong đó argument là các tham số bạn muốn truyền vào tham số ẩn danh.

VD1: Khai báo hàm ẩn có tác dụng in ra chuỗi 'Học lập trình online toidicode.com'.

function ()
{
  return 'Học lập trình online toidicode.com';
}

Sử dụng lambda

-Như ở trên mình có nói là lambda thường được gán vào biến, hoặc gán vào hàm, class như một tham số. Giờ mình sẽ làm các ví dụ chứng minh cho điều đó.

VD2: Sử dụng hàm ẩn danh vào biến.

<?php

//gán biến bằng hàm ẩn danh.
$lambda = function () {
  return 'Học lập trình online toidicode.com';
};

//gọi biến
echo $lambda();

Chú ý: Nếu gán hàm ẩn danh bạn phải chú ý dấu ; phía sau định nghĩa hàm ẩn danh.

VD3: Sử dụng hàm ẩn danh như một tham số trong hàm.

<?php

function getRole($role)
{
  return $role();
}

echo getRole(function () {
  return 'Học lập trình online toidicode.com';
});

VD4: Sử dụng hàm ẩn danh như một tham số trong class, phương thức.

<?php

class Role
{
  public $role;

  public function __construct($role)
  {
    $this->role = $role;
  }

  function getRole($role)
  {
    return $role();
  }
}

//khởi tạo class Role
$role = new Role(function () {
  return 'Học lập trình PHP Toidicode.com';
});
//gán data bằng thuộc tính role
$data = $role->role;
//hiển thị role
echo $data();
//Kết quả: Học lập trình PHP Toidicode.com
//gọi getRole
echo $role->getRole(function () {
  return 'Học lập trình Nodejs Toidicode.com';
});
//Kêt quả: Học lập trình Nodejs Toidicode.com

Truyền tham số trong lambda

-Đương nhiên, vì lambda cũng là hàm nên phải cho truyền tham số vô rồi.

VD5: Truyền tham số vào hàm ẩn danh.

<?php
$content = function ($message) {
  return 'Content: ' . $message;
};

echo $content('Học Lập trình');

2, Closure.

Closure là gì?

-Thực ra thì một closure cũng là một lambda, nhưng closure có thêm chức năng là có thể sử dụng các biến bên ngoài phạm vi mà nó được tạo ra.

Khai báo closure

-Để khai báo closure trong PHP chúng ta sẽ sự dụng cú pháp:

function (argument) use (scope) {
  //code
}

Trong đó:

 • argument là các tham số các bạn muốn truyền vào trong closure.
 • scope là danh sách các biến phía ngoài closure mà các bạn muốn sử dụng trong closure.

VD6:

<?php

$scope = 'Vũ Thanh Tài';

$name = function () use ($scope) {
  return $scope;
};

echo $name();
//Kết quả: Vũ Thanh Tài

Sử dụng closure

- Vì closure khá giống với lambda nên mình sẽ không ví dụ các phần giống, mà sẽ chỉ trình bày các VD khác liên quan.

VD7: Tham chiếu trong Closure.

<?php

$number = 1;

$getNextNumber = function () use (&$number) {
  return ++$number;
};

$getPreNumber = function () use (&$number) {
  return --$number;
};

echo $getNextNumber();
//kết quả: 2

echo $number;
// Kết quả: 2

echo $getPreNumber();
//Kết quả: 1

VD8: Closure trong Class.

<?php

class Cart
{
  const PRICE_BUTTER = 1.00;
  const PRICE_MILK = 3.00;
  const PRICE_EGGS = 6.95;

  protected $products = array();

  public function add($product, $quantity)
  {
    $this->products[$product] = $quantity;
  }

  public function getQuantity($product)
  {
    return isset($this->products[$product]) ? $this->products[$product] :
      FALSE;
  }

  public function getTotal($tax)
  {
    $total = 0.00;

    $callback =
      function ($quantity, $product) use ($tax, &$total) {
        $pricePerItem = constant(__CLASS__ . "::PRICE_" .
          strtoupper($product));
        $total += ($pricePerItem * $quantity) * ($tax + 1.0);
      };

    array_walk($this->products, $callback);
    return round($total, 2);
  }
}

$my_cart = new Cart;

// Thêm sản phẩm
$my_cart->add('butter', 1);
$my_cart->add('milk', 3);
$my_cart->add('eggs', 6);

// In ra tổng số tiền khi đã sale 5%.
print $my_cart->getTotal(0.05) . "\n";
// Kết Quả: 54.29

3, Lời kết.

-Như vậy mình đã trình bày xong đến mọi người về hàm ẩn danh lambda và closure trong PHP rồi, bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì có thể tham khảo link.

Chúc các bạn học tốt!

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

ví dụ cuối khó mà ít comment quá anh ơi giải thích hộ em lại dòng này $pricePerItem = constant(__CLASS__ . "::PRICE_" . strtoupper($product));

namdaik

7 năm trước

Bình luận

Captcha