Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 9: Thuộc tính float và clear trong CSS

Trong khoảng 5 đến 7 năm gần đây, thì xu hướng front-end không còn ưu chuộng dựng giao diện bằng với thẻ table nữa và thay vào đó họ chuyển sang dùng các khối thẻ được CSS với thuộc tính float để dàn trang. Và đến thời điểm mình viết bài này thì các dàn trang với thuộc tính float vẫn còn thình hành.

1, Thuộc tính float trong CSS.

-Thuộc tính float trong CSS có tác dụng xác định xem thành phần được chọn được hiển thị (nổi) như thể nào.

Cú Pháp:

selector{
  float: value;
}

Trong đó value có thể là 1 trong 4 giá trị sau:

 • left - xác định thành phần được nổi về phía bên trái.
 • right - xác định thành phần được nổi về phía bên phải.
 • none - xác định thành phần không được nổi về phía nào(mặc định).
 • inherit - xác định thành phần thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha.

VD: Dịch chuyển thẻ div sang phía bên phải của website.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Toidicode.com Float</title>
  <style type="text/css">
    div{
      float: right;
      width: 250px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>Thẻ div float: right</div>
</body>
</html>

Xem Kết Quả

Chú ý

-Khi một thành phần được CSS float là left hoặc right thì tất cả các thẻ cùng cấp phía sau nó sẽ được tràn lên phía trên và lấp đầy chỗ trống của hàng chứa thẻ được CSS float left hoặc right.

VD: Mình sẽ tạo thêm một thẻ p phía sau thẻ div ở ví dụ trên.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Toidicode.com Float</title>
  <style type="text/css">
    div{
      float: right;
      width: 250px;
      border: 1px solid orange;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>Thẻ div float: right</div>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
  quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
  consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
  cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
  proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
</body>
</html>

Xem Kết Quả

- Và cũng tương tự với thẻ div là float left.

Xem Kết Quả

2, Thuộc tính clear trong CSS.

-Thuộc tính clear trong CSS có tác dụng loại bỏ các thuộc tính float (left - right) trên một thành phần. Để giải quyết vấn đề trong mục chú ý của thuộc tính float phía trên.

Cú Pháp:

selector{
  clear: value;
}

Trong đó value là một trong các giá trị sau:

 • left - xóa bỏ float: left.
 • right - xóa bỏ float: right.
 • both - xóa bỏ cả float:left và float: right.
 • none - không xóa bỏ gì cả (mặc định).
 • inherit - thừa hưởng giá trị từ thành phần cha. 

VD: Mình sẽ xóa bỏ float: left của thẻ div để thẻ p không tràn lên trên.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Toidicode.com Float</title>
  <style type="text/css">
    div{
      float: left;
      width: 250px;
      border: 1px solid orange;
    }
    p{
      clear: left;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>Thẻ div float: right</div>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
  quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
  consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
  cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
  proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
</body>
</html>

Xem Kết Quả

3, Dàn trang đơn giản

-Sau khi đã được giới thiệu về thuộc tính float và clear trong CSS rồi, thì giờ chúng ta sẽ cùng đi vào dàn một trang đơn giản có mẫu như sau:

Xây dựng HTML:

-Nhìn vào hình trên thì chúng ta sẽ có được cấu trúc HTML như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Toidicode.com Float</title>
  <style type="text/css">

  </style>
</head>
<body>
  <div class="wapper">
    <div class="header">
      
    </div>
    <!-- end header -->
    <div class="container">
      <div class="main">
        
      </div>
      <div class="widget">
        
      </div>
      <div class="clear"></div>
    </div>
    <!-- end container -->
    <div class="footer">
      
    </div>
    <!-- end footer -->
  </div>
</body>
</html>

Xem Kết Quả

-Khi chưa có CSS quả thật nhìn rất tệ đúng không? Giờ mình sẽ css cho nó ra như hình nhé:

.wapper{
  width: 1170px;
  text-align: center;
  margin: 0 auto;
}
.wapper .header{
  background-color: #39b54a;
  height: 100px;
}
.main{
  width: 870px;
  float: left;
  background-color: #a3d39c;
}
.widget{
  width: 300px;
  float:left;
  background-color: #6de17d
}
.wapper .footer{
  background-color: #39b54a;
  height: 100px;
}
.clear{
  clear: left;
}

Xem Kết Quả

4, Lời kết.

-Hai thuộc tính này sẽ được sử dụng thường xuyên trong quá trình thiết kế front-end nên mọi người chú ý giúp mình nhé!

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha