DANH MỤC: CSS

Bài 2: Cấu trúc của CSS


-Bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn CSS là gì? rồi, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các viết CSS và cấu trúc của nó.

1,Cấu trúc của CSS.

-Cấu trúc của một CSS đơn giản như sau:

Selector{
   properties: value;
}

-Chú thích:

  • Selector: là các đối tượng mà chúng ta muốn tác động vào. VD: div,p hay các class,id trong HTML.
  • properties: là các thuộc tính trong css như: backgorund,color,...
  • value: là các giá chị của thuộc tính .

2,Các viết css.

a)Vị trí đặt css.

-CSS có thể đặt ở bất cứ đâu trong 1 file HTML, nhưng mình khuyên mọi người nên đặt ở giữa 2 cặp thẻ <head></head>

b) Cách khai báo css.

*CSS có 2 cách khai báo: -Khai báo trực tiếp trong file HTML:

+ khai báo trong cặp thẻ head:

<style type="text/css" media="screen">
	/*code css*/
</style>

+Khai báo ngay trên các element của HTML:

<div style="background:red">hello</div>

-Khai báo bằng cách nhúng file CSS vào:

<link rel="stylesheet" href="dia chi duong dan cua file css">

=>chú ý: một file CSS phải có đuôi ".css".

3,Lời kết.

-Như vậy qua bài này mình đã hướng dẫn cho các bạn cấu trúc của CSS, cách khai báo của CSS rồi nhé. Bài sau chúng ta sẽ đi sâu vào các thuộc tính của CSS.  

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia