Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 6: Thẻ img trong HMTL

-Một trang web không có ảnh các bạn nhìn có cảm thấy nổi bật không?. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dùng thẻ img trong HTML.

1,Cấu trúc.

-Về cơ bản thì thẻ img chỉ cần như này là đủ.

<img src="url anh" alt="chu thich anh">

Ví dụ:

<img src="https://static.toidicode.com/wp-content/uploads/2016/09/default.png"  alt="toi di code">

Hiển thị:

toi di code

2.Các thuộc tính đi kèm thông dụng.

a)Align.

-Thuộc tính align được dùng để sắp xếp vị trí của image theo thành phần bao ngoài(không khuyến khích dùng). Sau này khi học css có thể dùng thuộc tính text-align để thay thế.

-Các giá trị bên trong: top,bottom,center,left,right,middle. Ví dụ:

<img  alt="anh day" align="center">

b)border.

-Thuộc tính border dùng để xác định chiều rộng đường viền bao quanh image(Không khuyến khích sử dụng, sử dụng thuộc tính bordercủa css để thay thế). -Cách dùng:border="giá trị".

  • Giá trị được tính bằng pixel.

-Ví dụ:

<img  alt="chu thich" border="1px">

c)Height,width.

-Thuộc tính height,width được dùng để xác định chiều rộng và chiều cao của ảnh. -Đơn vị đo: pixel,%. Ví dụ:

<img  alt="chu thich" width="20px" height="20px">

3.Lời kết

Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn về thẻ img và một số các thuộc tính đi kèm trong HTML rồi nhé. Các bạn về nhà nhớ ôn tập thêm cho chắc. 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha