Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 2: Siêu liên kết trong HTML

-Bạn có bao giờ thắc mắc: tại sao bạn vào được trang này, có phải bạn đã click vào 1 siêu liên kết nào đó không? Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người về siêu liên kết trong HTML nhé!

1, Siêu liên kết.

Thẻ định nghĩa một siêu liên kết trong HTML,  một siêu liên kết ( hay liên kết ) là một từ, một nhóm nhiều từ, hoặc hình ảnh mà bạn có thể click vào đó để đi đến một trang web khác.

Khi bạn di chuyển con trỏ qua một liên kết trên trang web, (mặc định) mũi tên của con trỏ sẽ biến thành hình bàn tay và thuộc thuộc tính quan trọng của thẻ là thuộc tính href, nó chỉ ra đích đến của liên kết. Theo mặc định, các liên kết sẽ xuất hiện như sau trong tất cả các trình duyệt:

  • Môt liên kết chưa được nhấp chuột sẽ được gạch dưới và có màu xanh
  • Môt liên kết đã được nhấp chuột sẽ được gạch dưới và có màu tím
  • Môt liên kết khi được nhấp chuột sẽ được gạch dưới và có màu đỏ

2,Cú pháp của liên kết HTML.

Mã HTML cho môt liên kết rất đơn giản, chỉ cần:

<a href ="Địa chỉ đến"> Nội dung liên kết </a>

Trong đó thuộc tính href quy định cụ thể các điểm đến của một liên kết. Ví dụ:

<a href="http://toidicode.com">Link</a>


Xem Kết Quả

Chú ý: "Nội dung liên kết" có thể là hình ảnh hoặc bất cứ phần tử HTML nào đó.

3, Thành phần target trong thẻ a.

 Thuộc tính target là 1 thuộc tính tùy chọn nó gồm có 4 giá trị , mặc định nếu không có thì sẽ là target='seff'

  • _blank thì nó sẽ chuyên link trên tab mới
  • _self thì nó sẽ chuyển link trên tab hiện tại
  • _parent thì nó sẽ chuyển link tới tab mở tab hiện tại. Ta còn hay gọi là tab cha của tab hiện tại
  • _top thì nó sẽ nhảy tới tab hiện tại và thường dùng trong iframe khi muốn thoát khỏi iframe và chạy tới trang gốc luôn.

VD:

<a href="http://toidicode.com" target="_bank">Link</a>

Xem Kết Quả

4, Thẻ a chạy tới vị trí trong bố cục trang web.

Ngoài cách đặt link vào thuộc tính href thì bạn có thể đặt một giá trị với cú pháp href="#id_name" để khi người dùng click vào thì nó sẽ nhảy tới vị trí của thẻ HTML có id="id_name" trong trang hiện tại.

Ví dụ: Khi click vào thẻ a thì sẽ nhảy tới thẻ div#hoclaptrinh trong trang hiện tại.

5, Lời khuyên hữu ích.

-Luôn luôn thêm một dấu gạch chéo để chỉ định thư mục con. Nếu bạn thiết lập liên kết như sau:href = "http://toidicode.com", bạn sẽ tạo ra hai yêu cầu đến máy chủ, đầu tiên máy chủ sẽ thêm một dấu gạch chéo để đi đến địa chỉ, và sau đó tạo ra một yêu cầu mới như thế này : href = "http://toidicode.com/". Việc thêm dấu gạch chéo sẽ giảm số lượng xử lý của máy chủ và làm cho website chạy nhanh hơn.

6, Lời kết.

-Như vậy qua bài hôm nay mình đã giới thiệu với mọi người về siêu liên kết trong HTML rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểm về các thẻ định dạng văn bản trong HTML.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

làm  sao để bài :chỉ con trỏ chuột vào bức ảnh trên html/css nó sẽ hiện ra ngay ảnh khác mà k phải chuyển trang mới

bac

6 năm trước

Bình luận

Captcha