Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 5: Hiển thị danh sách trong HTML.

-Trong bài này này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người các thẻ HTML dùng để hiển thì danh sách.

1, Cặp thẻ ul-li.

-Như trong Word có kiểu hiển thị danh sách như sau:

 • dòng 1
 • dòng 2
 • dòng 3

Trong HTML cũng hỗ trợ chúng ta dựng danh sách như thế bằng cặp thẻ ul-li.  để ra được code như ví dụ trên thì trong html sẽ phải trình bày như sau:

<ul>
 <li>dòng 1</li>
 <li>dòng 2</li>
 <li>dòng 3</li>
</ul>

Xem Kết Quả

Thuộc tính đi kèm : type

 • disc
 • square
 • circle

Xem Các Ví Dụ

2, Cặp thẻ ol-li.

- Cũng giống như ul-li nhưng ol thì danh sách được hiển thị theo thứ tự đếm tăng dần:

 1. dòng 1
 2. dòng 2
 3. dòng 3

Trong HTML hỗ trợ chúng ta dựng danh sách như thế bằng cặp thẻ ul-li.  để ra được code như ví dụ trên thì trong html sẽ phải trình bày như sau:

<ol>
 <li>dòng 1</li>
 <li>dòng 2</li>
 <li>dòng 3</li>
</ol>

Xem Kết Quả

Thuộc tính đi kèm : type

 • 1
 • A
 • a
 • I
 • i

Xem Các Ví Dụ

3, Lời kết.

Như vậy ở bài này mình đã giới thiệu cho các bạn cách hiển thị danh sách trong HTML rồi, các bạn nên chú ý phần này vì sau này nó sẽ được sử dụng rất là nhiều.  

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

Cảm ơn Ad

Nam

4 năm trước

Bình luận

Captcha