DANH MỤC: HTML

Bài 5: Hiển thị danh sách trong HTML.


-Trong bài này này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người các thẻ HTML dùng để hiển thì danh sách.

1, Cặp thẻ ul-li.

-Như trong Word có kiểu hiển thị danh sách như sau:

 • dòng 1
 • dòng 2
 • dòng 3

Trong HTML cũng hỗ trợ chúng ta dựng danh sách như thế bằng cặp thẻ ul-li.  để ra được code như ví dụ trên thì trong html sẽ phải trình bày như sau:

<ul>
 <li>dòng 1</li>
 <li>dòng 2</li>
 <li>dòng 3</li>
</ul>

Xem Kết Quả

Thuộc tính đi kèm : type

 • disc
 • square
 • circle

Xem Các Ví Dụ

2, Cặp thẻ ol-li.

- Cũng giống như ul-li nhưng ol thì danh sách được hiển thị theo thứ tự đếm tăng dần:

 1. dòng 1
 2. dòng 2
 3. dòng 3

Trong HTML hỗ trợ chúng ta dựng danh sách như thế bằng cặp thẻ ul-li.  để ra được code như ví dụ trên thì trong html sẽ phải trình bày như sau:

<ol>
 <li>dòng 1</li>
 <li>dòng 2</li>
 <li>dòng 3</li>
</ol>

Xem Kết Quả

Thuộc tính đi kèm : type

 • 1
 • A
 • a
 • I
 • i

Xem Các Ví Dụ

3, Lời kết.

Như vậy ở bài này mình đã giới thiệu cho các bạn cách hiển thị danh sách trong HTML rồi, các bạn nên chú ý phần này vì sau này nó sẽ được sử dụng rất là nhiều.  

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!