Danh Mục: CSS

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó chỉ đơn thuần  một dạng file text với phần tên mở rộng  .css . Một trang web muốn đẹp thì bắt buộc phải có css và một số thành phần khác.

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia