Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 8: Event handling trong Vue.js

Sau khi đã tìm hiểu xong về câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong vue.js rồi thì bài này chúng ta tiếp tục đi vào tìm hiểu một chủ đề mới trong Vue.js nữa đó là Event handling - xử lý sự kiện trong Vue.js.

bài 3 mình có có ví dụ qua với mọi người về xử lý sự kiện trên DOM bằng Vue.js rồi, nhưng ở phần đó mình mới chỉ dừng lại ở 1 ví dụ đơn giản mà chưa trình bày nhiều về nó. Thì ở bài này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về nó. Cụ thể nó sẽ là directive v-on.

1, Listen to Events.

Trong Vue.js chúng ta sử dụng v-on directive để lắng nghe các sự kiện từ phía DOM.

VD: Lắng nghe sự kiện click trên DOM.

<div id="app">
  <button v-on:click="counter += 1">Click</button>
  <p>Bạn vừa click vào button lần thứ {{ counter }}</p>
</div>
<script type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  var app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      counter: 0,
    }
  });
</script>

v-on:click trong đoạn code phía trên tương đương với onClick attribute trên HTML tag.

2, Method Event Handlers.

-Thông thường ở các bài toán thực tế thì code xử lý sự kiện sẽ không đơn giản là một dòng như trên, mà nó sẽ rất phức tạp. Chính vì thế nên Vue.js cũng hỗ trợ chúng ta tách phần code xử lý vào hàm và gọi hàm đó ở trên sự kiện như javascript thuần.

VD: Chuyển đoạn code xử lý sự kiện ở ví dụ trên vào hàm.

<div id="app">
  <button v-on:click="numberPlus">Click</button>
  <p>Bạn vừa click vào button lần thứ {{ counter }}</p>
</div>
<script type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  var app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      counter: 0,
    },
    methods: {
      numberPlus: function () {
        this.counter += 1;
      }
    }
  });
</script>

Và bạn cũng có thể chuyền thêm tham số vào hàm khi gọi chúng ở DOM (như javascript thuần).

VD:

<div id="app">
  <button v-on:click="say('hello')">Hello</button>
  <button v-on:click="say('goodbye')">Goodbye</button>
</div>
<script type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  var app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      counter: 0,
    },
    methods: {
      say: function (message) {
        alert(message + '!');
      }
    }
  });
</script>

Đôi lúc nếu như bạn muốn sử dụng các thông số mặc định của sự kiện thì trong Vue.js cũng hỗ trợ bạn luôn, bằng cách các bạn truyền thêm vào hàm biến $event.

VD:

<div id="app">
  <button v-on:click="warn('Không thể submit form',$event)">Click</button>
</div>
<script type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  var app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      counter: 0,
    },
    methods: {
      warn: function (message, event) {
        if (event) event.preventDefault();
        alert(message + '!');
      }
    }
  });
</script>

Còn nếu như bạn nào chưa biết trong tham số event này chứa gì thì có thể console.log nó ra để xem.

3, Event Modifiers.

Trong javascript thuần các bạn thường sử dụng các event modifiles để tác động đến cách xử lý của sự kiện như: preventDefault(), stopPropagation(),... Và những cách này bạn vẫn có thể sử dụng được đối với Vue.js, nhưng ngoài cách đó thì Vue.js còn hỗ trợ chúng ta khai báo nó ngay ở trên directive bằng cách thêm chúng vào đằng sau directive và ngăn cách giữa chúng bằng dấu .

VD:

<div id="app">
  <form action="https://toidicode.com" v-on:submit.prevent="warn">
    <input type="text" placeholder="nhập vào tên...">
    <button type="submit">Click</button>
  </form>
</div>
<script type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  var app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      counter: 0,
    },
    methods: {
      warn: function () {
        alert('Bạn vừa thực hiện submit form, nhưng đã bị prevent');
      }
    }
  });
</script>

Và dưới đây là danh sách các modifier được hỗ trợ:

 • .stop
 • .prevent
 • .capture
 • .self
 • .once

4, Key modifiers.

Đối với javascript thông thường thì khi muốn bắt sự nhấn phím của mọt phím nào đó thì chúng ta cần phải biết được mã code của phím đó rồi đem đi so sánh. Và trong Vue.js chúng ta cũng có thể sử dụng như thế, nhưng ngoài ra thì nó còn hỗ trợ chúng ta khai báo luôn sự kiện nhấn phím luôn khi khai báo directive. Bằng cách thêm mã code của phím đó vào sau directive v-on:keyup và ngăn cách giữa chúng bời dấu .

VD: Bắt sự kiện nhấn phím enter.

<div id="app">
  <input type="text" v-on:keyup.13="warn">
</div>
<script type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  var app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      counter: 0,
    },
    methods: {
      warn: function () {
        alert('Bạn vừa ấn phím enter');
      }
    }
  });
</script>

Nhưng để nhớ được hết mã code của từng phím thì không phải là điều đơn giản, nên Vue.js đã thêm sẵn cho chúng ta các phím hay dùng thay thế cho key của các phím đó.

Và đây là danh sách các phím mà Vue.js đã thêm sẵn cho chúng ta:

 • .enter
 • .tab
 • .delete (Phím này dùng được cho cả phím deletebackspace)
 • .esc
 • .space
 • .up
 • .down
 • .left
 • .right
 • .ctrl
 • .alt
 • .shift
 • .meta (Trên bàn phím window thì nó là phím window, còn trên bàn phím mac thì nó là phím command).

VD: Thay thế keycode của phím enter ở ví dụ trên bằng key mà Vue.js đã hỗ trợ sẵn.

<div id="app">
  <input type="text" v-on:keyup.enter="warn">
</div>
<script type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  var app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      counter: 0,
    },
    methods: {
      warn: function () {
        alert('Bạn vừa ấn phím enter');
      }
    }
  });
</script>

Và Vue.js cũng cho phép các bạn định nghĩa thêm các key Code mới thông qua config.keyCodes.

VD: Định nghĩa thêm key code cho phím f1.

Vue.config.keyCodes.f1 = 112;

Và để sử dụng key code này các bạn cũng làm như mặc định nhé!.

5, Why listener in HTML.

-Vue.js hoặt động theo mô hình ViewModel và nó ràng buộc rất chặt chẽ các hàm này nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lắng nghe sự kiện ở trên HTML mà không hề ảnh hưởng đến nguyên lý "separation of concerns" và nó cũng không hề gây khó khăn gì cho việc bảo trì. Mà ngược lại thì chúng ta sẽ có được rất nhiều lợi ích khi sử dụng v-on trên HTML, như:

 • Dễ dàng hơn trong việc xác định vị trí gọi hàm xử lý sự kiên bằng cách lướt qua các template HTML.
 • Vì không phải attach các hàm xử lý sự kiện trong code JS, mà được vào mô hình ViewModel nên code của bạn sẽ logic, trong sáng và dễ test hơn.
 • Và khi một ViewModel được destroy thì tất cả các hàm xử lý sự kiện cũng bị loại bỏ luôn, nên bạn sẽ không phải lo nghĩ về việc bỏ sót 1 event nào.

6, Lời kết.

-Vue.js quả thật hỗ trợ chúng ta rất mạnh về event và để sử dụng cũng như tiếp cận nó cũng đơn giản và dễ.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha