Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 3: Viết chương trình đầu tiên và một số quy tắc

Sau khi đã cài đặt xong java bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chươn trinh đầu tiên và một số quy tắc cơ bản trong java.

1. Chương trình đầu tiên.

Các tạo một file HelloWorld.java và mở text editor (trên windows có thể dùng notepad, linux dùng gedit, vim hoặc bất cứ một trình soạn thảo nào cũng được) ra và gõ lệnh như sau:

public class HelloWorld {

 public static void main(String[] args) {
   System.out.println("Hello World");
 }
}

Sau khi đã tạo và viết code xong các bạn mở comandline lên và trỏ vào thư mục vừa lưu file HelloWorld.java thực hiện tiếp 2 lệnh sau (chú ý trên windows các bạn cần phải cấu hình biến môi trường mới có thể thực thi java ở mọi nơi, còn không thì các bạn phải cd vào trong thư mục bin của java mới có thể thực thi lệnh bên dưới):

javac HelloWorld.java
java HelloWorld

Sau khi chạy xong chúng ta sẽ thu được kết quả như sau:

C:\Users\Thanh Tai\Desktop\java\code\helloworld
$ javac HelloWorld.java

C:\Users\Thanh Tai\Desktop\java\code\helloworld
$ java HelloWorld
Hello World

Mình có gif màn hình lại cho bạn nào chưa rõ.

Giải thích

Như mình đã nói ở bài đầu: "Java là một ngôn ngữ là lập trình hướng đối tượng" nên một file java bắt buộc phải chứa ít nhất một class.

Ở chương trình trên mình đã khai báo một class HelloWorld và một phương thức main (các bạn cứ tạm hiểu thế trước, các bài sau mình sẽ giải thích chi tiết). Và trong phương thức mên mình đã dùng lệnh System.out.println() để in ra chữ Hello World.

Tiếp đó mình sử dụng module javac (java compiler) để compile file HelloWorld về dạng file java bytecode (HelloWorld.class) và tiếp theo đó thì mình dùng module java để thực hiện chạy file HelloWord.class.

2. Một số quy tắc.

Comment

Comment là cách chúng ta ghi chú những gì về code hay đoạn code, chương trình sẽ không biên dịch những nội dung được comment.

Để comment 1 dòng trong java các bạn có thể đặt nó sau cặp //.

Ví dụ:

public class HelloWorld {
 // dòng này đã được comment.
 public static void main(String[] args) {
   System.out.println("Hello World");
 }
}

Để có thể comment nhiều dòng trong java các bạn có thể đặt nội dung cần commen trong cặp '/*  */'.

Ví dụ:

public class HelloWorld {

 /* comment dong này
	 dong này cũng comment */
 public static void main(String[] args) {
   System.out.println("Hello World");
 }
}

3. Lời kết.

Bài này tạm thời mình mới chỉ giới thiệu cơ bản đến đây thôi. Trong các bài tiếp theo khi có động đến khái niệm nào mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

Hay quá AD

Tuấn

5 năm trước

Bình luận

Captcha