BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính opacity trong CSS3

Cú pháp

-Thiết lập mức độ mờ của thành phần

cú pháp:

opacity: value|initial|inherit;

Trong đó, value là các số từ 0.0 đến 1. Mặc định opacity = 1.

Ví Dụ

VD: Thiết lập mức độ mờ cho các thành phần.

p{
  background-color: orange;
  padding: 10px;
  text-align: center;
}
.p1{
  opacity: 1;
}
.p2{
  opacity: 0.5;
}
.p3{
  opacity: 0.25;
}
.p4{
  opacity: 0.1;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha