DANH MỤC: Thuộc tính màu sắc

Thuộc tính Color Trong CSS


Chức năng

-Thiết lập màu sắc cho text.

Cú Pháp

selector{
  color: value;
}

Trong đó, value có thể là:

 • mã màu HEX.
 • tên màu tiếng anh.
 • dải màu rgb (red-blue-green).

Ví Dụ

VD1: value là mã màu HEX.

p{
  color:#FF0000;
}

Xem Kết Quả

VD2: value là tên màu tiếng anh.

p{
  color: red;
}

Xem Kết Quả

VD3: value là dải màu rgb (red-blue-green).

p{
  color: rgb(255,0,0);
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!