Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 2: Tạo Database trên MongoDB bằng Node.js

-Ở bài trước, mình đã hướng dẫn mọi người cách kết nối Node.js đến MongoDB rồi.  Bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo mới một database trên MongoDB bằng Node.js xem có gì đặc biệt không nhé!

1, Tạo mới một database trên MongoDB bằng Node.js.

Lý thuyết

-Như các bạn đã biết trong MongoDB chúng ta tạo mới một database bằng cách sử dụng lệnh use + database lệnh này thực chất là chúng ta khai báo sử dụng một database không tồn tại trên hệ thống. Lúc này mongodb sẽ kiểm tra nếu không tồn tại thì nó sẽ tự động tạo mới một database như chúng ta khai báo và nếu database đó tồn tại rồi thì nó sẽ sử dụng luôn database đó (ai chưa biết xem series học MongoDB).

-Tương tự như thế, thì trong mongodb module nó cũng sử dụng cơ chế đó. Nên thực chất việc tạo mới một database chỉ là khai báo kết nối đến một database không tồn tại mà thôi.

Cú Pháp:

mongoClient.connect(url+ '/' + databaseName, function (err, db) {
  
});

Trong đó:

 • url là đường dẫn để kết nối đến mongoDB (nếu ở local mặc định sẽ là mongodb://127.0.0.1:27017). Nếu không biết dùng lệnh mongo đế có thể xem được.
 • databaseName là tên của database mà bạn muốn tạo hoặc kết nối tới.
 • err là biến chứa lỗi nếu có.
 • db là object chứa data kết nối.

Ví dụ

VD: Mình sẽ tạo mới một database có tên là nodedb.

var mongoClient = require('mongodb').MongoClient;
mongoClient.connect('mongodb://127.0.0.1:27017/nodedb', function (err, db) {
  if (err) throw err;
  console.log('Tao thanh cong database');
  db.close();
});

2, Lời Kết.

-Phần này chúng ta chỉ dừng ở việc tạo database thôi nhé! Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo mới một collection (giống table trong SQL) trong MongoDB bằng Node.js.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha