Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 1: Kết nối Node.js đến MongoDB

1, Chuẩn bị.

-Đầu tiên, để có thể theo được series này thì các bạn cần phải có kiến thức cơ bản về Node.js và biết cách sử dụng và tương tác với MongoDB. Và tiếp đó bạn cần cài đặt thêm các phần mềm và gói package sau:

 • MongoDB (Các bạn có thể tham khảo cách cài đặt và cách tương tác với MongoDB tại series Học MongoDB của mình.)
 • mongodb package đây là package cho phép Node.js có thể kết nối được với MongoDB. Để cài đặt các bạn sử dụng lệnh npm install mongodb

 2, Cài đặt thư viện.

-Sau khi các bạn đã đáp ứng được các yêu cầu ở phần trên, thì chúng ta cùng bắt đầu tạo ứng dụng đầu tiên Kết Nối Node.js Với MongoDB.

-Đầu tiên các bạn tạo mới một thư mục có tên bất kỳ chứa một file main.js (các bạn có thể init project như thế nào cũng đc). Tiếp theo đó các bạn mở cmd lên và cd đến thư mục đó chạy lệnh sau để download mongodb package về máy:

npm install mongodb

-Tiếp theo đó, để có thể sử dụng được module mongodb thì bạn cần phải require nó vào file cần sử dụng. Tuy nhiên, thì trong Module này chúng ta chỉ cần sử dụng đến module MongoClient thôi.

Cú pháp:

var mongoClient = require('mongodb').MongoClient;

3, Kết nối Node.js đến MongoDB.

-Để khởi tạo một kết nối (connect) từ Node.js đến MongoDB, thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức connect trong đối tượng MongoClient theo cú pháp sau:

mongoClient.connect(url, function (err, db) {
  
});

Trong đó:

 • url là đường dẫn để kết nối đến mongoDB (nếu ở local mặc định sẽ là mongodb://127.0.0.1:27017). Nếu không biết dùng lệnh mongo đế có thể xem được.
 • err là biến chứa lỗi nếu có.
 • db là object chứa data kết nối.

VD:

var mongoClient = require('mongodb').MongoClient;
mongoClient.connect('mongodb://127.0.0.1:27017', function (err, db) {
  //neu ket noi khong thanh cong thi in ra loi
  if (err) throw err;
  //neu thanh cong thi log ra thong bao
  console.log('Ket noi thanh cong');
});

4, Đóng kết nối Node.js đến MongoDB.

-Để đóng (close) một kết nối MongoDB bằng Node.js thì các bạn sử dụng cú pháp sau:

db.close();

 Trong đó, db là object chứa data kết nối của bạn.

VD: Thực hiện kết nối và đóng kết nối MongoDB trên Node.js

var mongoClient = require('mongodb').MongoClient;
mongoClient.connect('mongodb://127.0.0.1:27017', function (err, db) {
  //neu ket noi khong thanh cong thi in ra loi
  if (err) throw err;
  //neu thanh cong thi log ra thong bao
  console.log('Ket noi thanh cong');
  db.close();
  console.log('close thanh cong');
});

5, Lời kết.

-Như vậy phần này mình đã giới thiệu đến mọi người cách kết nối Node.js đến MongoDB rồi. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo một database mới trên MongoDB sử dụng Node.js.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

3 Comments

Anh ơi, anh có viết về socket.io trong nodejs ko ạ?

Ngọc

6 năm trước

a ơi, MongoDB có bản nào free ko anh, công ty em không cho dùng phần mêm bản quyền

Ken

4 năm trước

https://www.mongodb.com/download-center/community
Bạn dùng bản community chính là bản free đó. Không dính gì đên bản quyền đâu

Vũ Thanh Tài

4 năm trước

Bình luận

Captcha