Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 1: Kết nối Python với MySQL qua PyMySQL package

MySQL database là một database rất thông dụng và phổ biến trong thời điểm hiện tại, hầu như các ứng dụng web hiện nay đều sử dụng database này. Chính vì thế series này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối và query MySQL bằng Python.

1. Install.

Trên cộng đồng hiện nay đang có rất nhiều package hỗ trợ chúng ta kết nối Python với MySQL nhưng package mà mình thấy đơn giản, gọn và hiệu quả nhất đó chính là PyMySQL. Chính vì thế series này mình sẽ hướng dẫn mọi người kết nối và run query MySQL qua nó.

Mặc định khi cài Python thì không có sẵn package này nên, chúng ta sẽ phải cài đặt nó. Để cài đặt nó thì mọi người sử dụng cú pháp sau:

pip install PyMySQL

Lưu ý là package này chỉ hỗ trợ python2 version  >= 2.7python3 version >= 3.4 thôi.

Để kiểm tra xem package đã cài đặt thành công hay chưa thì các bạn chỉ cần import package PyMySQL và run, nếu không báo lỗi gì thì là bạn đã cài đặt thành công package.

2. Khởi tạo kết nối đến MySQL.

Để khởi tạo một kết nối đến MySQL thì chúng ta sử dụng phương thức connect với cú pháp như sau:

import pymysql

connection = pymysql.connect(host=host_name,
               user=username,
               password=host_password,
               db=database_name
               port=port
              )
# hoặc ngắn gọn hơn

connection = pymysql.connect(host_name, username, host_password, port, database_name)

Trong đó:

 • host_name là host chứa MySQL.
 • username là username của mysql chứa DB cần kết nối.
 • host_password là password của user.
 • database_name là database cần kết nối đến. Trường này có thể bỏ trống nếu bạn chưa biết cần kết nối đến DB nào.
 • port là port của mysql cần kết nối đến. Mặc định thì port=3306.
 • Ngoài ra còn có rất nhiều các tham số cấu hình thêm, các bạn có thể tham khảo tại đây.

Nếu kết nối thành công thì hàm này sẽ trả về một Connection object và ngược lại sẽ raise exception nếu như kết nối failed.

VD: Mình sẽ khởi tạo kết nối đến MySQL trên máy mình  có host là localhost, user là root, password là null.

import pymysql
# Connect to the database
connection = pymysql.connect('localhost',
               'root',
               'taindvn123'
               )

print(connection)

3. Đóng kết nối đến MySQL.

Để đóng một kết nối đến MySQL thì chúng ta sử dụng phương thức close() trong object connection.

VD: Mình sẽ đóng kết nối ở ví dụ trên.

import pymysql
# Connect to the database
connection = pymysql.connect('localhost',
               'root',
               'taindvn123'
               )

print(connection)
# 

# disconnect
connection.close()

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

Phần này e chưa hiểu lắm, có cách nào giúp e cách lấy dữ liệu từ database vào python k anh. E đang dùng SQL server 2008

Thang Tran

4 năm trước

Bình luận

Captcha