Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 1: ECMAScript là gì?

1, ECMAScript là gì?

ECMAScript là một chuẩn hóa của các ngôn ngữ client side cho Jscript, Javascript, Actionscript. Và nó đã được cấp bản quyển bởi tổ chức ECMA International.

2, Lịch sử hình thành.

Vào cuối năm 1995 trên thế giới xuất hiện một ngôn ngữ kịch bản được phát triển bởi Brendan Eich (nhân viên của Netscapce) có tên là Mocha và chỉ ngay sau đó một thời gian nó lại được đổi tên thành LiveScript và cuối cùng là Javascript (tên hiện tại). Và tiếp đó vào tháng 3 năm 1996 trình duyệt Netscape Navigator 2.0 ra đời và đã hỗ trợ Javascript. Sau đó Microsoft cũng cho ra đời một ngôn ngữ tương tự có tên là JScript để cạnh tranh với Netscape và nó đã bắt đầu được hỗ trợ từ internet Explorer 3.0 (8 - 1996).

Sau đó Netscape đã chuyển javascript đến ECMA International để làm công tác chuẩn hóa và viết đặc tả... Cái tên ECMAScript đã được hình thành từ đây.

3, Các Phiên bản.

Trong suốt tiến trình phát triển thì nó đã trải qua 9 phiên bản với các mốc thời gian như sau:

Version Date
1 Tháng 6 1997
2 Tháng 6 năm 1998
3 Tháng 12 năm 1999
4 Abandoned
5 Tháng 12 năm 2009
5.1 Tháng 6 năm 2011
6 Tháng 6 năm 2015
7 Tháng 6 năm 2016
8 Tháng 6 năm 2017

Tuy nhiên thì ở series này chúng ta chủ yếu sẽ nghiên cứu về ECMA phiên phản 6 (ES6) được phát hành từ năm 2015.

4, Lời kết.

-Phần này chúng ta sẽ dừng ở đây. Bài sau chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu từng cái mới trong ECMA.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha