Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 2: Constants trong ES6

Nếu như các bạn đã từng sử dụng qua một ngôn ngữ lập trình nào đó thì chắc chắn các bạn sẽ biết đến khái niệm constant (Hằng). Nhưng khái niệm này trước khi ES6 được ra mắt thì trong javascript chúng ta không tồn tịa hằng số mà chỉ có các biến số.

1, Constants.

Trong Javascript hay bất cứ ngôn ngữ nào thì hằng đều không có thể thay đổi được mà chỉ có thể khai báo được. Và để khai báo một hằng trong ES6 thì chúng ta sử dụng từ khóa const với cú pháp:

const name = value;

Trong đó:

  • name là tên của hằng mà các bạn muốn đặt.
  • value là giá trị của hằng đó.

VD: Mình sẽ khai báo hằng số PI có giá trị bằng 3,14

const PI = 3.14;

2, Các ví dụ khác.

Hằng trong ES6 cũng có thể là một chuỗi, số, mảng, đối tượng,... như biến vậy và nó chỉ khác biến duy nhất một điểm là khi đã khai báo hằng rồi thì sẽ không thay đổi giá trị của nó được.

VD: Mình sẽ thay đổi giá trị của hằng PI ở ví dụ trên xem có điều gì xảy ra không nhé.

const PI = 3.14;
PI *= 2;
//error: Assignment to constant variable.

Và đây là gì mình thu được ở console.

Uncaught TypeError: Assignment to constant variable.

3, Lời kết.

- Thực  chất thì const này mình cũng đã giới thiệu với mọi người ở bài Hằng và biến trong javascript rồi, nhưng các bạn chưa biết nó là tính năng mới trong ES6 thôi. Và để phân biệt giữa hằng và biến trong javascript thì mọi người nên đặt tên cho hằng dưới dạng chữ in hoa.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha