DANH MỤC: Sublime Text

Cài đặt Package Control cho Sublime Text


Nếu sử dụng sublime text mà không cài gói Package Control này thì các bạn chưa biết được đẳng cấp của IDE này đâu. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt Package Control cho Sublime Text.

1, Chuẩn bị.

-Để có thể cài đặt được package control thì các bạn cần phải chuẩn bị:

  1. Đầu tiên, tất nhiên là máy của các bạn cần phải cài đặt sublime text rồi thì mới có thể cài được package control đúng không? (ai chưa cài tải tại đây).
  2. Tiếp theo đó bạn chỉ cần có mạng là được rồi. :D

2, Cài đặt Package Control.

-Sau khi đã chuẩn bị được tất cả nhưng gì mình nói ở phần 1 rồi thì các bạn mở Sublime Text lên và ấn tổ hợp phím. Ctrl + ~ để mở của sổ console của sublime text.

cài đặt package control

-Sau đó các bạn copy 1 trong 2 đoạn code sau đây( tùy phiên bản sublime text của bạn nhé):

Sublime Text 2

import urllib2,os,hashlib; h = '6f4c264a24d933ce70df5dedcf1dcaee' + 'ebe013ee18cced0ef93d5f746d80ef60'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); os.makedirs( ipp ) if not os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener( urllib2.ProxyHandler()) ); by = urllib2.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); open( os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by) if dh == h else None; print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h) if dh != h else 'Please restart Sublime Text to finish installation')

SubLime Text 3

import urllib.request,os,hashlib; h = '6f4c264a24d933ce70df5dedcf1dcaee' + 'ebe013ee18cced0ef93d5f746d80ef60'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)

-Tiếp đó các bạn dán vào cửa sổ cosole của Sublime Text.

-Nếu xuất hiện package control như trong hình thì quá trình cài đặt là thành công.

Cài đặt sublime text 3

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận