Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 2: Tạo và xóa database trong Mysql

-Sau khi đã cài đặt được MySql thì việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo ra database để lưu trữ dữ liệu trong MySql

1, Tạo database bằng phMyAdmin.

-Để tạo datatabase bằng phpMyAdmin thì các bạn cần khởi động mysql lên vào trong phpMyAdmin và làm như sau:

+ Trên thanh danh sách data các bạn click vào nút new

tạo database-

+Tiếp đó sẽ hiện lên một trang cho phép bạn điền tên database và collation và ấn ok để tạo lập

tạo database

Chú ý: collation đối với Việt Nam thì lên chọn utf8_genera_ci hoặc utf8_unicode_ci

2, Tạo database bằng lệnh

-Để tạo database bằng cách này thì các bạn vào tab SQL và gõ lệnh theo cú pháp:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS databaseName
CHARACTER SET charsetName COLLATE collateName

Trong đó:

  • IF NOT EXISTS: là câu khai báo cho mysql sẽ dừng lại khi database này đã tồn tại.
  • databaseName: là tên của database các bạn muốn đặt.
  • charsetName: là kiểu hiển thị , nên đặt utf8.
  • collateName: là tên của collation, nên chọn utf8_genera_ci hoặc utf8_unicode_ci.

VD: mình sẽ tạo database tên tuts bằng lệnh.

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tuts
CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci

3, Xóa database bằng phpMyAdmin.

-Để xóa database bằng phpMyAdmin các bạn làm theo hướng dẫn như sau:

4, Xóa database bằng lệnh.

-Để xóa database bằng lệnh lệnh thì các bạn chì cần vào tab SQL và gõ lệnh theo cú pháp:

DROP DATABASE dbName

Trong đó: dbName là tên của database mà các bạn muốn xóa.

VD:

DROP DATABASE tuts

5, Lời kết.

-Như vậy bài hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người tạo và xóa database trong SQL rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các dạng storage engine trong MysQL.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

2 Comments

Đã bỏ adblock theo yêu cầu của tác giả

alex

1 năm trước

Thank bạn!

Vũ Thanh Tài

1 năm trước

Bình luận

Captcha