Danh Mục: PHP 7

PHP cho ra mắt version 7.0 vào ngày 09-06-2015, đến tại thời điểm mình viết series này thì PHP đang giữ ở phiên bản 7.1.3 và mình sẽ giới thiệu đến mọi người những thay đổi của trong PHP 7.1.3

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia