DANH MỤC: AngularJs

Bài 1: Giới thiệu về AngularJS.


1, AngularJS là gì?

-Angular là một bộ Javascript Framework rất mạnh do google phát triển và thường được sử dụng để xây dựng project Single Page Application (SPA).

-Nó hoạt động dựa trên các thuộc tính mở rộng HTML.

-Đây là Framework mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí.

-Framework này được thế hệ Web 2.0 phát triển khá mạnh ở nước ngoài, tuy nhiên ở Việt Nam thì vẫn chưa thông dụng lắm.

-Hiện tại thì nó đã có 2 phiên bản AngularJS 1Angular 2.

2,Đối tượng nên tìm hiểu AngularJS.

- Những bạn muốn đi theo nghề lập trình web, muốn sử dụng AngularJS để làm dự án nói riêng thì nên học AngularJS. -Hy vọng là sau khi học xong serie này của mình các bạn sẽ có thể tạo ra các ứng dụng AngularJS cơ bản và nâng cao.

3,Những thành phần cấu thành AngularJS.

 • Data-binding: (liên kết dữ liệu) tự động đồng bộ dữ liệu giữa model và view.
 • Module được sử dụng để phân biệt phần xử lý logic (service), controller và application … và giúp code trở nên rõ ràng.
 • Scope: (Phạm vi) Đây là những đối tượng kết nối giữa Controller và View.
 • Controller: Đây là những hàm javascript xử lý kết hợp với bộ điều khiển Scope.
 • Service: Như tôi đề cập ở trên, AngularJS sử dụng các API được xây dựng từ các web service (PHP, ASP) để thao tác với DB.
 • Filters: Bộ lọc lọc ra các thành phẩn của một mảng và trả về mảng mới.
 • Directives:  đánh dấu vào các yếu tố của DOM, nghĩa là sẽ tạo ra các thẻ HTML tùy chỉnh.
 • Templates: hiển thị thông tin từ controller, đây là một thành phần của views.
 • Routing:  chuyển đổi giữa các action trong controller.
 • MVC: Mô hình chia thành phần riêng biệt thành Model, View, Controller.
 • Deep Linking: Liên kết sâu, cho phép bạn mã hóa trạng thái của ứng dụng  trong các URL  để nó có thể đánh dấu được với công cụ tìm kiếm.
 • Dependency Injection: Angular giúp các nhà phát triển tạo ứng dụng  dễ dàng hơn để phát triển, hiểu và thử nghiệm dễ dàng.

thành phần angularjs 

4, Điểm mạnh,yếu của AngularJS.

Điểm mạnh:

 • Angular cho phép chúng ta tạo ra các ứng dụng một cách đơn giản, code sạch
 • Angular sử dụng data bind giống .NET với tính năng liên kết với HTML nên giúp người dùng cảm thấy dễ chịu.
 • Angular có thể chạy trên hầu hết các trình duyệt điện thoại thông minh.

Điểm yếu:

 • Không an toàn: Được phát triển từ javascript nên nó không an toàn
 • Phụ thuộc: Nếu người dùng vô hiệu hóa javascript thì coi như xong.

8. Lời kết

-OK. Qua phần trên chắc hẳn các bạn đã hiểu qua về Angularjs rồi đúng không. Bài sau chúng ta sẽ thực hiện chạy trương trình đầu tiên nhé!

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận