DANH MỤC: DOCKER BASIC

Bài 3: Docker Hub trong Docker


Docker có hai phần chính để các bạn có thể thao tác trên command line là:

 • Docker Engine: Chứa các tool, engine để bạn có thể đóng gói chương trình và thực thi chúng trên command line.
 • Docker Hub: Giống như Github, Gitlab. Là nơi giúp bạn có thể lưu trữ các chương trình đã được đóng gói (image) của mình và tìm kiếm các image được publish trên docker hub.

Và bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về docker hub trước.

1, Docker Hub.

Docker hub là nơi lưu trữ các image của docker. Bạn có thể xem, tìm kiếm các image trên docker hub bằng web browser tại địa chỉ: https://hub.docker.com/ 

Và nếu như bạn muốn sử dụng docker hub bằng command line thì docker cũng hỗ trợ bạn.

Login

 Để đăng nhập vào hệ thống docker hub trên command thì bạn sử dụng cú pháp sau:

docker login

Sau khi chạy lệnh thì command sẽ chuyển bạn đến bước login tiếp theo.

VD

[email protected]:~$ docker login 
Login with your Docker ID to push and pull images from Docker Hub. If you don't have a Docker ID, head over to https://hub.docker.com to create one.
Username: thanhtaivtt
Password: 
Login Succeeded
[email protected]:~$ 

Search

Để search các image trên docker hub các bạn thực hiện cú pháp sau:

Docker search keyword

Trong đó: keyword là từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm.

VD: Mình sẽ tìm kiếm các image lamp trên docker hub.

Docker search

Push

Và đương nhiên, nếu như bạn muốn push một image lên docker hub thì docker cũng hỗ trợ bạn bằng cách sử dụng cú pháp:

docker push imageName

Trong đó: imageName là tên của image mà bạn muốn push lên.

VD: Mình sẽ push một image lên docker hub.

docker-push

Pull

Lệnh docker pull cho phép chúng ta kéo image hoặc repository từ trên docker hub hoặc registry khác về máy.

Cú pháp:

docker pull [OPTIONS] NAME:TAG

Trong dó:

 • OPTIONS là các tham số tùy chọn.

  • --all-tags , -a: Download tất cả các tagged (version) image của repository.

  • --disable-content-trust: Bỏ qua các bước xác minh của image (mặc định tham số này bằng true).

  • --platform: set platform  nếu như server của bạn chạy trên nhiều platform.

 • NAME là name của image mà bạn muốn pull về máy.

 • TAG là version của image mà bạn muốn kéo về. Mặc định thì tag=latest.

2, Kết.

Phần này các bạn chỉ cần biết sử dụng qua docker hub như trên là được à, còn để build ra một image như thế nào thì các bài sau mình sẽ giải thích tiếp.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!