Danh Mục: Định Nghĩa

Danh mục chứa các định nghĩa các từ viết tắt hoặc các thuật ngữ theo ý hiểu của mình, nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm :D

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia