Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 2: Cấu trúc thư mục dự án

Bài này mình sẽ giới thiệu với mọi người về cấu trúc, chức năng của từng phần mà chúng ta sẽ xây dựng trong dự án.

1, Câu trúc.

-Về cơ bản thì cấu trúc thư mục của chúng ta sẽ xây dựng gần giống CodeIgniter framework, và cụ thể thì nó sẽ gồm các thành phần sau:

Cấu trúc thư mục

2, Chức năng.

-Và mình sẽ liệt kê ra các chức năng của từng thư mục của chúng ta như sau:

 • application: Là thư mục chứa các code mà chúng ta sẽ sử dụng cho từng dự án
  • config: Là nơi chứa các file cấu hình của dự án như database,app-url,..
  • controllers: Là nơi chứa các controller mà các bạn sẽ xây dựng trong ứng dụng.
  • Models: Là nơi chứa các model mà các bạn sẽ xây dựng trong ứng dụng.
  • Views: Là nơi chứa các file view của chúng ta.
  • Helpers: Là nơi chứa các helper mà các bạn sẽ xây dựng trong ứng dụng.
  • Libraries: Là nơi chứa các thư viện mà các bạn sẽ xây dựng trong ứng dụng.
 • public: Là nơi chứa các file như css,js,...
 • storage: Là nơi chứa các file upload của chúng ta.
 • system: Là nơi chứa các file hệ thống cấu hình lên dự án (Series này chúng ta sẽ làm việc với thư mục này).
  • core: Là nơi chứa các lõi của hệ thống
   • Controller.php: Là file chứa system controller của dự án.
   • Model.php: Là file chứa system model của dự án.
   • View.php: Là file chứa system view của dự án.
   • Load.php: Là file sẽ xử lý load các thư viện khác của chúng ta.
   • Database: Là file xử lý truy vấn của chúng ta.
  • helpers: Là thư mục chứa các helper system của chúng ta.
  • libraries: Là thư mục chứa các library system của chúng ta.
 • index.php: Đây là file sẽ load controller ra để xử lý.

3, Lời kết.

-Ở series này chúng ta sẽ chỉ xây dựng cấu trúc dự án cơ bản như trên thôi :D. Bài tiếp theo chúng ta sẽ đi vào xử lý viết code cho file index.php và file controller system. 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

viết tiếp đi anh ơi

namdaik

5 năm trước

Bình luận

Captcha