Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Toán tử trong Javascript