Bài Mới

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 7: Extended Literals

ES6 không chỉ hỗ trợ chúng ta về mặt cú pháp mà nó còn hỗ trợ chúng ta khai báo…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 6: Template Literals trong ES6

Trước đây, trong javascript thuần chúng ta thường sử dụng dấu nháy ' hoặc nháy " để khai báo giá…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 3: Scoping trong ES6

Như chúng ta đã được học thì để khai báo một biến trong javascript chúng ta sử dụng từ khóa…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 2: Constants trong ES6

Nếu như các bạn đã từng sử dụng qua một ngôn ngữ lập trình nào đó thì chắc chắn các…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 1: ECMAScript là gì?

Vào cuối năm 1995 trên thế giới xuất hiện một ngôn ngữ kịch bản được phát triển bởi Brendan Eich…

DANH MỤC: VUE.JS

Bài 11: Component trong Vue.js (tiếp)

Ở phần cuối của bài trước mình cũng có giới thiệu qua với mọi người về cách thức xử lý…

DANH MỤC: VUE.JS

Bài 10: Component trong Vue.js

Component là một trong các tính năng mạnh mẽ nhất của Vue.js. Nó giúp cho chúng ta gom nhóm các…

DANH MỤC: VUE.JS

Bài 9: Form input binding trong Vue.js

Trong vue.js bạn có thể sử dụng v-model directive để tạo ra các ràng buộc dữ liệu hai chiều trên các input…

DANH MỤC: VUE.JS

Bài 8: Event handling trong Vue.js

Sau khi đã tìm hiểu xong về câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong vue.js rồi thì bài này…

DANH MỤC: VUE.JS

Bài 7: List rendering trong Vue.js

Nghe đến tên list rendering chắc các bạn cũng thấy lạ lạ đúng không, nhưng đó thực ra chỉ là…

DANH MỤC: VUE.JS

Bài 6: Conditional rendering trong Vue.js

Trong vue.js chúng ta sử dụng v-if directive để thực hiện các render có liên quan đến điều kiện... Lúc này,…