Bài Mới

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 12: Symbol Type trong ES6

Symbol là một kiểu dữ liệu được sinh ra nhằm tao ra các giá trị duy nhất, mỗi một symbol…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 11: Classes trong ES6

ES6 đã hỗ trợ chúng ta rất mạnh về class đúng không mọi người? Cho đến thời điểm hiện tại thì…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 10: Modules trong ES6

Đến tại thời điểm mình viết bài này thì chắc hẳn các bạn cũng đã nhìn thấy ở đâu đó…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 7: Extended Literals

ES6 không chỉ hỗ trợ chúng ta về mặt cú pháp mà nó còn hỗ trợ chúng ta khai báo…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 6: Template Literals trong ES6

Trước đây, trong javascript thuần chúng ta thường sử dụng dấu nháy ' hoặc nháy " để khai báo giá…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 3: Scoping trong ES6

Như chúng ta đã được học thì để khai báo một biến trong javascript chúng ta sử dụng từ khóa…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 2: Constants trong ES6

Nếu như các bạn đã từng sử dụng qua một ngôn ngữ lập trình nào đó thì chắc chắn các…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 1: ECMAScript là gì?

Vào cuối năm 1995 trên thế giới xuất hiện một ngôn ngữ kịch bản được phát triển bởi Brendan Eich…

DANH MỤC: VUE.JS

Bài 11: Component trong Vue.js (tiếp)

Ở phần cuối của bài trước mình cũng có giới thiệu qua với mọi người về cách thức xử lý…

DANH MỤC: VUE.JS

Bài 10: Component trong Vue.js

Component là một trong các tính năng mạnh mẽ nhất của Vue.js. Nó giúp cho chúng ta gom nhóm các…

DANH MỤC: VUE.JS

Bài 9: Form input binding trong Vue.js

Trong vue.js bạn có thể sử dụng v-model directive để tạo ra các ràng buộc dữ liệu hai chiều trên các input…