Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Những tính năng mới trong PHP 8.1