Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
addEventListener() và removeEventListener() trong javascript