Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Giải quyết vấn đề nhanh gọn với ES6.