Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Class và style bindings trong Vue.js